Poznajme osobnosti

Cena Ondreja Štefanka a vedecká konferencia v Nadlaku

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku vyzývajú navrhovať resp. uchádzať sa o Cenu Ondreja Štefanka a zúčastniť sa na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorej tohtoročnou témou bude: Medzi ornamentom a umeleckým gestom (výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov), ktorá sa uskutoční v dňoch 20. –21. marca v Nadlaku - Rumunsko. Cieľom konferencie je reflektovať problematiku výtvarného a hudobného umenia z viacerých aspektov, ktoré by mali preukázať komplexnosť týchto fenoménov v ich jedinečných prejavoch , ale aj vo vzájomnej interakcii, prelínaní s ďalšími druhmi umenia a to v synchrónnom, ako aj v diachrónnom nazeraní. Prezentované práce, z ktorých vznikne komplexná mozaika nazerania na uvedenú problematiku budú vydané v zborníku. Návrhy na Cenu Ondreja Štefanka treba zaslať najneskôr do 9. februára 2020 a prihlášky na konferenciu do 10. februára 2020.

 

Záber z vlaňajšieho podujatia (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Záber z vlaňajšieho podujatia (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov sú neoddeliteľnou súčasťou ich duchovného a umeleckého prejavu, ale aj významnou zložkou ich národnej identity. Výtvarný a hudobný prejav sa v živote slovenských dolnozemských komunít javí ako stála zložka folklórneho prejavu a v novších obdobiach nadobúda aj ráz umeleckého, respektíve akademického prejavu.

Medzinárodná vedecká konferencia v Nadlaku si berie za cieľ reflektovať túto problematiku z viacerých aspektov, ktoré by preukázali komplexnosť týchto fenoménov v ich jedinečných prejavoch, ale aj vo vzájomnej interakcii, prelínaní s ďalšími druhmi umenia tak v synchrónnom, ako aj diachrónnom nazeraní.

Potenciálne príspevky by sa mohli zamerať na nasledujúce oblasti:
- výtvarné prejavy vo folklóre dolnozemských Slovákov: ľudové remeslá a ich výtvarný prejav (architektúra, stolárstvo, hrnčiarstvo, kožušníctvo, tkáčstvo, ľudové kroje atď.), ozdoby a ornamenty atď.;
- insitné výtvarné umenie;
- hudobné prejavy vo folklóre dolnozemských Slovákov: ľudové piesne, ľudová hudba, muziky, orchestre, ľudové spevácke zbory, ľudové nástroje, využitie hudobného prejavu vo zvykosloví atď.;
- starostlivosť o hudobné dedičstvo, zbieranie ľudových piesní, nahrávky ľudových piesní;
- ľudová pieseň ako inšpirácia umelej piesne;
- slovenská ľudová a umelá pieseň v národnostnom školstve;
- akademické výtvarné umenie dolnozemských Slovákov – autori, poetiky, zbierky, galérie, výstavná činnosť;
- akademické hudobné umenie v živote dolnozemských Slovákov – skladatelia, diela, nahrávky, interpreti, súťaže, súčasná starostlivosť o hudobnú kultúru;
- výtvarné a hudobné umenie v kontakte s ďalšími sférami národného života;
- výtvarné umenie a hudba v cirkevnom a náboženskom živote;
- presahy výtvarného a hudobného života s ďalšími druhmi umenia: s literatúrou, drámou, divadlom atď.

 

Cena Ondreja Štefanka a vedecká konferencia v Nadlaku

 

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku – Rumunsko v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta.

Doterajšími laureátmi Ceny Ondreja Štefanka sú:

- Za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete cenu získali spisovatelia Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska a Michal Harpáň zo Srbska (2013), Dr. Michal Babiak, kulpínsky rodák, ktorý v súčasnosti pôsobí na Slovensku (2014), prof. Samuel Boldocký zo Srbska (2015), PhDr. Ján Botík, DrSC. zo Slovenska (2016), Ján Labáth zo Srbska a Anna Rău Lehotská z Rumunska (2017), Alžbeta Uhrinová Hornoková z Maďarska (2018) a Jarmila Hodoličová zo Srbska a Miroslav Kmeť zo Slovenska (2019)

- Za spolkovú a organizačnú činnosť v predchádzajúcich rokoch boli odmenení Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etela Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012), Pavel Hlásznik z Rumunska (2013), Katarína Melegová Melichová predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a Nina Holá, generálna tajomníčka Slovenskej ligy v Amerike (2014), Anna Divičanová z Maďarska (2015), Mgr.Th Samuel Vrbovský zo Srbska (2016), Anna Tomanová Makanová zo Srbska (2017), Vieroslava Tímarová z Rumunska (2018) a Michal Lásik z Maďarska (2019).
Štatút Ceny si možno pozrieť TU: http://www.kulpin.net/files/05.01.2017-statut.pdf

Návrhy na ocenenia možno zaslať mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku:

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Societatea Culturală şi Ştiinţifică „Ivan Krasko"
str. Independenţei nr. 36
315500 NĂDLAC
Judeţul Arad
România

 

kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články