Veľký skutok malých futbalistov

FK Kulpín, ktorý od začiatku roka vedie Nenad Zamfirović, má až dva detské selekcie. V staršej skupine trénujú deti vo veku 9 až 11 rokov a táto selekcia súťaží v Báčskopalanskej lige, v konkurencii 10 klubov. Do skupiny mladších detí patria deti vo veku 6, 7 a 8 rokov. To čo je obdivuhodné: v malom Kulpíne toho času futbal trénuje 35 detí z čoho aj niekoľko dievčat. Všetky tieto deti vo štvrtok 23. decembra v školskej sále, kde cez zimu trénujú, dostali novoročné balíčky, po čom spolu s trénerom Momčilom Jovanovićom odniesli k stromčeku do centra osady sane, ktoré sami urobili za pomoci rodičov a ruky k dielu priložili aj sestry niektorých futbalistov. Tímová práca sa pestuje od malých nôh a to nielen vo futbale.

 

Veľký skutok malých futbalistov

 

Veľký skutok malých futbalistov

 

Veľký skutok malých futbalistov

 

Veľký skutok malých futbalistov

 

Veľký skutok malých futbalistov

 

Veľký skutok malých futbalistov

 

Veľký skutok malých futbalistov

 

Veľký skutok malých futbalistov

 

Veľký skutok malých futbalistov

 

Aby pod stromčekom boli aj balíčky, malí futbalisti darčekovo zabalili prázdne krabice a tie položili pod stromček. Peňazí nemali, ale vôľa nechýbala a keďže sú balíky symbolom Vianoc a Nového roku, takýmto spôsobom chceli prejaviť tú svoju štedrosť. Do saní uložili Dedka Mráza, ktorému do rúk vložili nápis s menom svojho futbalového klubu. Aj takýmto skromným, ale srdečným spôsobom chceli pridať k slávnostnej nálade, vniesť optimizmus a veselými farbami omaľovať začiatok nového roku. Spoluobčanom tiež zaželať radostné Vianoce a šťastný nový rok.

 

Nataša Popovicki Mršić