Veľká noc v Kulpíne 2022

V poradí 14. podujatie Spolku kulpínskych vinárov a vinohradníkov Veľká noc v Kulpíne, po dvojročnej prestávke sa v tomto roku uskutoční v ustálenom termíne, teda vo Veľkonočnú nedeľu. Včera 10. apríla 2022 v Kvetnú nedeľu v Loveckom dome v Kulpíne prijímali vzorky vín a domácich klobás na oceňovanie. V Zelený štvrtok odborné komisie budú hodnotiť kvalitu prijatých vzoriek a vo Veľkonočnú nedeľu 17. apríla 2022 v Loveckom dome v Kulpíne bude slávnostné odovzdávanie ocenení a verejná koštovka vín a klobás.

 

Archívne zábery z vinárskej Veľkej noci v Kulpíne v roku 2019

 

Archívne zábery z vinárskej Veľkej noci v Kulpíne v roku 2019

 

Archívne zábery z vinárskej Veľkej noci v Kulpíne v roku 2019

 

Archívne zábery z vinárskej Veľkej noci v Kulpíne v roku 2019

 

Archívne zábery z vinárskej Veľkej noci v Kulpíne v roku 2019

 

Združenie vinárov a vinohradníkov v Kulpíne od roku 2007 organizuje medzinárodné turisticko-hospodárske podujatie Veľká noc v Kulpíne. Ide o medzinárodnú súťaž s oceňovaním vín a klobás, ktoré vrcholí degustáciou oceňovaných vzoriek vo Veľkonočnú nedeľu. Na súťaži sa zúčastnia výrobcovia vín a klobás zo Srbska a tiež zo zahraničia.

Zo Združenia vinárov a vinohradníkov z Kulpína srdečne pozývajú na veľkonočné udeľovanie cien a koštovku, ktoré budú prebiehať 17. apríla v Loveckom dome so začiatkom o 17.h.

 

Katarína Pucovská