Poznajme osobnosti

2. Umelecký tábor slovenských akademických maliarov v Srbsku

V Kysáči, v slávnostnej sieni reštaurácie Romansa, ktorá sa nachádza v historickom bývalom Ferkovom dome, ktorý je pod ochranou štátu ako kultúrna pamätihodnosť, prebieha Umelecký tábor slovenských akademických maliarov v Srbsku. Účinkujú jedenásti umelci, deviati akademickí maliari, jedna samouká maliarka a jeden umelecký fotograf. Autorom projektu realizovaného s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je akademický maliar Michal Ďurovka.

 

2. Umelecký tábor slovenských akademických maliarov v Srbsku

 

2. Umelecký tábor slovenských akademických maliarov v Srbsku

 

2. Umelecký tábor slovenských akademických maliarov v Srbsku

 

2. Umelecký tábor slovenských akademických maliarov v Srbsku

 

2. Umelecký tábor slovenských akademických maliarov v Srbsku

 

Počas štyroch dní, 18. až 21. júla 2022, v improvizovanom ateliéri maľujú deviati akademickí maliari: Mária Galátová Ćirovićová z Dobanoviec, Jozef Klátik z Petrovaradínu, Ján Agarský zo Starej Pazovy, Ľubka Ergová z Rumenky, Daniela Marková z Hložian, Andrea Merníková Šimonová z Báčskeho Petrovca, Rastislav Škulec z Begeča, a Mária Gašková a Michal Ďurovka z Kysáča. Špeciálnou hostkou je profesorka matematiky samouká maliarka Danica Galátová z Dobanoviec. Michal Madacký, umelecký fotograf z Kysáča, fotí priebeh tábora na tvári miesta.

I keď doteraz slovenskí akademickí maliari v Srbsku už mali možnosť dvakrát sa stretnúť na podobnom tábore na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, usporiadanie umeleckého táboru slovenských akademických maliarov v Kysáči, je zvlášť zaujímavým, lebo je to osada s najväčším počtom akademicky vzdelaných umelcov na dolnej zemi. Cieľom tohto tábora je zdokonaľovanie výtvarnej kultúry, výmena skúseností a spolupráca slovenských akademických maliarov v Srbsku, ktorí sú prevažne pedagógovia na základných a stredných školách so slovenskou vyučovacou rečou v Srbsku.

Každý účinkujúci autor jeden obraz venuje Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, kde už od vlani vzniká zbierka súčasného výtvarného umenia slovenských akademických maliarov v Srbsku. Na takýto spôsob sa časť tvorby slovenských akademických maliarov v Srbsku zachová pre mnohé ďalšie generácie a zvlášť bude užitočný ako edukačný materiál vo výučbe. Tiež projekt prispeje rozvoju a prezentácii slovenskej akademickej tvorby výtvarných umelcov na území Srbska.

 

Michal Ďurovka

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články