Rada MS

100 rokov gymnázia v Petrovci

Včera sa začala a dnes vyvrcholila ústredná časť osláv storočnice slovenského gymnázia v Petrovci. Stredobodom prvého dňa bolo medzinárodné vedecké Sympózium 100 rokov slovenského gymnázia v Petrovci, z ktorého vydali obsiahly zborník prác, v ktorom je na 212 stranách publikovaných 23 referátov. Vyšiel v edícii Storočnica ako piaty zväzok, v náklade 500 výtlačkov. Riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom Anna Medveďová privítala početných vzácnych hostí, predovšetkým zahraničných, medzi ktorými boli až traja bývalí veľvyslanci SR v Srbsku: Miroslav Mojžita, Igor Furdík a Ján Varšo, ako aj účastníkov sympózia, ktorí boli zo štyroch krajín. Žiaľ, miesta v prvom čestnom rade, určené pre predstaviteľov lokálnej samosprávy a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, zostali prázdne, čo najprv s poľutovaním konštatovali a na záver sympózia sa nad tým aj ostro pohoršovali viacerí prítomní.

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

Storočné slovenské gymnázium sa právom stalo Mekkou vzdelávania a kultúrno-spoločenských dianí a svoje posolstvo a dobrú povesť šírilo a dodnes šíri do celého sveta. Ono je nielen tou honosnou budovou, či vzdelávacou ustanovizňou, ono je aj svedectvom pokrokovosti slovenskej menšiny, ktorá v ťažkých časoch dokázala svoju spoločenskú vyspelosť a obetavosť, ktorá moderne a racionálne uvažovala, bojovala proti zaostalosti a v nemalej miere predbiehala dobu. O tom svedčia referáty zo zborníka, v takom tóne sa niesli aj príhovory hostí a na záver prvého dňa nás aj VHV-ho predstavenie Boj ubezpečilo o vyspelosti nášho človeka. Režisér Michal Babiak skonštatoval, že táto hra vyše sto rokov musela čakať na svoju premiéru, keďže genialita tvorby Vladimíra Hurbana Vladimírova o celé storočie predbiehala dobu.

Predstavenie prebiehalo v slávnostnej gymnaziálnej sieni a zahrali ho dvaja herci Spišského divadla, manželia Mikuláš Macala a Denisa Macalová Ďuratná. Ide o svetovú premiéru tohto diela, ktorá je darom divadla zo Spišskej Novej Vsi gymnáziu k jubileu. Réžiu podpisuje niekdajší žiak gymnázia Jána Kollára Doc. PhDr. Michal Babiak, Mr., ktorý tiež aktívne účinkoval aj na sympóziu, kde prečítal svoj referát: Ján Kollár - duchovný patrón petrovského gymnázia.

Zoznam ostatných referátov TU: http://www.kulpin.net/files/26.09.2019-sympozium_100_rokov_gymnazia_v_petrovci.pdf

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

100 rokov gymnázia v Petrovci

 

Oslavy pokračovali dnes popoludní prezentáciou pamätnice a poštovej známky, otvorením Historickej izby, odhalením Kollárovej sochy, návštevou rekonštruovanej gymnaziálnej galérie, ornitologickej výstavy a pamätnej izby XIV. VÚSB. Na záver v Slovenskom vojvodinskom divadle usporiadali slávnostnú akadémiu Tak plynie čas...

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články