Pamiatky našich chrámov

V Kulpíne, Kovačici a v Aradáči si dnes pripomínali výročie posviacky kostolov. Tieto tri naše kostoly oslavujú Pamiatku posvätenia chrámu Božieho 18. a 19. októbra a slávnostné služby Božie každoročne bývajú v najbližšiu nedeľu k tomuto dátumu. Aradáčsky chrám má 193 rokov, kovačický 191 a kulpínsky dnes oslavuje svoje 140. narodeniny.

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Dnešnými príležitostnými bohoslužbami si v 140-ročnom evanjelickom chráme Božom, cirkevný zbor v Kulpíne pripomenul Pamiatku posvätenia tohto stánku. Kulpínsky slovenský kostol bol vybudovaný za pôsobenia evanjelického farára Félixa Kutlíka a posviacka bola 19. októbra 1879. O kulpínskom kostole viac TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/cirkev/seavc-kulpin

V Aradáči bol kostol vysvätený roku 1826 a kovačický o dva roky neskôr, roku 1828 keď ho 19. októbra posvätil Gabriel Machuľa, sarvašský farár.

Pamiatku posvätenia chrámu v tomto mesiace oslávia ešte aj Padinčania a Silbašania.

Aj padinský kostol je pomerne starý, s jeho stavbou sa začalo o 6 rokov po kovačickom a stavaný bol v rokoch 1834 - 1839. Cirkevný sviatok, kirvaj býva v posledná nedeľa v októbri, v tomto roku to bude v nedeľu 27. októbra. V Silbaši cirkevné hody pripadajú rovno na 31. októbra – Pamiatku reformácie, a v ten deň oslavujú reformáciu Martina Luthera a zároveň si každoročne pripomínajú aj posvätenie kostola z roku 1886.

A ktoré sú naše najstaršie kostoly?

V Báčskom Petrovci si slovenskí evanjelici modlitebnicu vybudovali ešte v roku 1783 a kostol v roku 1823. Pazovský slovenský evanjelický kostol pochádza z roku 1788 a bol stavaný na mieste prvého zbúraného kostola. Kysáčsky (1794) a hložiansky (1797) chrám tiež patria do skupiny našich najstarších kostolov.

 

Katarína Pucovská