18. máj – Medzinárodný deň múzeí

Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Vedeli to naši predkovia, keď v roku 1946, hneď po vojne, vo vtedajšej Federatívnej ľudovej republike Juhoslávii otvorili v Báčskom Petrovci múzeum slovenskej menšiny. Jeho založenie iniciovala Matica slovenská – Muzeálno-zberateľský aktív Matice slovenskej. Muzeálna zbierka vtedy už existovala a jej jadrom bola etnografická zbierka Spolku československých žien, vytvorená v medzivojnovom období. Slovenské múzeum otvorili na Slovenských národných slávnostiach 7. augusta 1949. Múzeum pod dnešným menom: Múzeum vojvodinských Slovákov existuje od roku 2012, kedy boli donesené rozhodnutia zo strany dvoch zakladateľov: Obce Báčsky Petrovec a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Počas 71 rokov exponáty sa hromadili, no hromadili sa aj problémy, zvlášť tie priestorové. Dodnes nie je doriešené trvalé bydlisko pre početné vzácne zbierky.

 

18. máj – Medzinárodný deň múzeí

 

18. máj – Medzinárodný deň múzeí

 

18. máj – Medzinárodný deň múzeí

 

18. máj – Medzinárodný deň múzeí

 

18. máj – Medzinárodný deň múzeí

 

Múzeum vojvodinských Slovákov zastrešuje minoritnú kultúru v celoštátnom kontexte a je jedinou ustanovizňou tohto typu. Čiže žiadna iná menšina v štáte nemá svoje registrované múzeum.

Cieľom Múzea vojvodinských Slovákov je skúmať, zbierať, chrániť, odborne spracovávať, dokumentovať a prezentovať kultúrne dedičstvo Slovákov v Srbsku. V súčasnosti Múzeum má tri zbierky a to: historickú, etnologickú a umeleckú zbierku.

Pod správu Múzea vojvodinských Slovákov patrí Galéria Zuzky Medveďovej a kultúrno-historická pamiatka mimoriadneho významu „Najstarší dom v Petrovci". Viac TU:
http://www.muzeumslovakov.rs/

 

18. máj – Medzinárodný deň múzeí

 

18. máj – Medzinárodný deň múzeí

 

18. máj – Medzinárodný deň múzeí

 

18. máj – Medzinárodný deň múzeí

 

Od svojho založenia múzeum zápasí s problémov trvalého priestoru. Ďalším problémom je počet zamestnaných a nedostatok odborníkov. Financovanie múzea je tiež otázne. Pevne veríme, že v budúcnosti sa nahromadené problémy riešia a že sa múzeum stane ustanovizňou, na ktorú budeme všetci hrdí. Zdôraznila to riaditeľka tejto našej významnej inštitúcie Anna Séčová Pintírová na vlaňajších oslavách sedemdesiat ročnice múzea v Báčskom Petrovci a vyjadrila očakávanie, že sa v najbližšej dobe realizuje projekt rekonštrukcie budovy starej obce a že múzeum konečne po vyše 70 rokoch bude mať svoje trvalé bydlisko.

 

Projekt nového sídla Múzea vojvodinských Slovákov

 

Projekt nového sídla Múzea vojvodinských Slovákov

 

Katarína Pucovská