Generálne opravený evanjelický kostol v Silbaši

V tomto roku 2020, roku koronavírusu, evanjelickým kresťanom v Silbaši sa podarilo dokončiť opravu svojho chrámu Božieho. S rekonštrukciou začali ešte v roku 2014 a trvala dobrých šesť rokov. Tohto roku najprv vymenili komplet chrámové okná a dokončená bola vonkajšia omietka. Kostol je teraz generálne opravený. Čo sa týka bohoslužobného života súvisiaceho s opravou kostola, mali nádej že tohto roku budú môcť urobiť aj posviacku kostola, čo malo byť spojené s inštaláciu zborovej farárky Jasminy Kotasovej Medveďovej. Za svoju zborovú farárku Silbašania si ju zvolili ešte v roku 2013, no jej inštalácia sa odkladala, keďže sa krátko po jej zvolení začalo s rekonštrukčnými prácami. Oprava sa oddialila a to ďalej podmienilo odročenie oboch plánovaných udalostí.

 

Generálne opravený evanjelický kostol v Silbaši

 

Generálne opravený evanjelický kostol v Silbaši

 

Generálne opravený evanjelický kostol v Silbaši

 

Generálne opravený evanjelický kostol v Silbaši

 

Jasmina Kotasová Medveďová, ev. farárka CZ Silbaš

 

Jasmina Kotasová Medveďová, ev. farárka CZ Silbaš

 

„Aby tá slávnosť inštalácie mohla byť naozaj veľkolepá neprekážala by nám prepílená budova chrámu, lebo vieme že slovo Božie a samotný čin inštalácie dáva tú krásu tejto udalosti, ale chceli sme to aj z finančných dôvodov takto spojiť. Mali sme nádej, že sa nám to aj skôr podarí ale, vďaka Pánu Bohu, že to aj takto dopadlo, " – hovorí pani farárka Jasmina Kotasová Medveďová. Ďalej vysvetľuje, že situáciu skomplikoval koronavírus, takže sa meškalo aj s ukončením omietky a s natieračskými prácami, ktoré sa predĺžili do podjesenných dní. Potom sa už v Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku začali prípravy inštalácie biskupa, ktorá má byť v nasledujúcu sobotu, vo Sviatok reformácie. Ostatné aktivity v cirkevných zboroch sa preto posunuli na ďalšie obdobie.

„Dohodli sme sa, že posviacku obnoveného chrámu Božieho, spolu s inštaláciou, ak bude Božia vôľa, presúvame na rok budúci. Toto rozhodnutie sme vyniesli po konzultácii s novým pánom biskupom a malo by to byť na budúci rok v niektorú nedeľu v máji," vysvetľuje silbašská evanjelická farárka a dodáva: „Veríme, že sa nám to na budúci rok podarí. S prípravami sme začali a v minulú nedeľu, 19. po svätej Trojici, po letnej prestávke, kantor sa stretol so spevokolom a začali s nacvičovaním piesní. Budú to piesne vianočné, aj veľkonočné a samozrejme aj piesne pre slávnosť posviacky obnoveného kostola a pre inštaláciu."

Iste aj ten spev bude radostnejšie znieť v krásnom, vynovenom chráme a v útulných zborových miestnostiach.

 

Katarína Pucovská