IN MEMORIAM – Ján Kmeť (1951 – 2021)

V jubilejnom roku, v ktorom oslavoval svoje sedemdesiatiny a po tom, ako vlani oslávil štyridsaťročnicu speváckej kariéry, náhle a nečakane pozemskú púť opustil rozhlasový sólový spevák Ján Kmeť z Báčskeho Petrovca.

 

IN MEMORIAM – Ján Kmeť (1951 – 2021)

 

IN MEMORIAM – Ján Kmeť (1951 – 2021)

 

IN MEMORIAM – Ján Kmeť (1951 – 2021)

 

Ján Kmeť pochádzal zo známej Kmeťovej rodiny, ktorej korene siahajú hlboko do dejín Kulpína. Jeho prastarý otec bol v Kulpíne významným kultúrno-osvetovým pracovníkom a jeho starý otec Martin Kmeť (1889 – 1970), učiteľ-kantor, sa už narodil v Kulpíne, kde je aj pochovaný. Keďže však ako učiteľ a levíta pôsobil vo viacerých školách, aj jeho štyri deti sa narodili v rôznych slovenských prostrediach. Jedno z nich, otec zosnulého, akademik Ján Kmeť, sa narodil v Slovenskom Aradáči (1927 – 2003), žil a pôsobil v Novom Sade, kde aj zomrel a pochovaný je na cintoríne v Báčskom Petrovci. Jeho jediný syn Ján odrastal teda v Novom Sade, tam sa školil a tam neskôr aj pracoval, no ako dôchodca sa s rodinou presťahoval do Báčskeho Petrovca. Aktívny však zostal tak v novosadskom KC P.J. Šafárika, rovnako aj v novosadskom cirkevnom spevokole, s ktorými nahral niekoľko CD nosičov. Novosadský rozhlas vlastní tiež šesť sólový piesní, ľudoviek, v predvedení Jána Kmeťa. Okrem aktivít v novosadských zboroch, v Petrovci sa zapájal do práce KUS Petrovská družina. Tak v auguste tohto roku vystupoval na niekoľkých podujatiach s mužskou speváckou skupinou, ktorú viedol Ondrej Maglovský.

Ján Kmeť mal rád spev a preto nie div, že rád chodieval do Kulpína, k starým rodičom, ktorí sa do tejto dediny presťahovali vo vojnovom období a po tom, ako sa zamestnali na škole v roku 1944. Starý otec, učiteľ a kantor Martin Kmeť a stará mama Emília Kmeťová rod. Demčáková vnukovi Jankovi vštepili lásku k ľudovej piesni. Neboli to teda stratené letá.

 

 

Ján Kmeť bude pochovaný 5. októbra 2021 na petrovskom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!

 

Katarína Pucovská