Rada MS

Potisský Svätý Mikuláš

Vo sviatok svätého Mikuláša niečo viac o Potisskom Svätom Mikuláši. Ide o dnešnú osadu Ostojićevo, ktorá sa nachádza v Obci Čoka a je najsevernejšia dedina vo Vojvodine obývaná Slovákmi. Pred dvomi desaťročiami v Ostojićeve ešte žilo takmer 200 Slovákov, avšak postupne ich počet klesá. Skorší názov osady bol Tiszaszentmiklós, Tisza Szent Miklós, v preklade Potiski Sveti Nikola, čiže Potisský Svätý Mikuláš. V knihe biskupa Adama Vereša Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a v obrazoch z roku 1930 autor článku učiteľ Ján Gažo píšuc o evanjelickom cirkevnom zbore v Potisskom Svätom Mikuláši uvádza, že evanjelikov, ako najnovších obyvateľov tejto obce je najmenej, asi 500, z ktorých 400 je Slovákov a ostatní sú Nemci. Ide o poslovenčených Poliakov z Visly v okolí Krakova, ktorí sa vzdorujúc maďarizácii pritúlili k sebe najbližšej slovenskej evanjelickej cirkvi a po čase začali rozprávať po slovensky.

 

Potisský Svätý Mikuláš

 

Potisský Svätý Mikuláš

 

Ján Gažo v knihe Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a v obrazoch o Slovákoch z Potisského Sv. Mikuláša uvádza:

„Služby Božie ako v tých prvých časoch, tak i teraz cirkevníci s radosťou a hojne navštevujú. Služby Božie tak v nedeľu ako i vo sviatok sa riadne odbavujú, v advente a v pôste sú i raňajšie modlitby a to v piatok. Každá domácnosť má Bibliu, Tranoscius a modlitebnú knižku. V cirkvi čítajú i rozličné cirkevné časopisy, ako: Evanjelický Hlásnik, Posol zpod Tatier, Nádej a Večernicu.

Mravnosť cirkevníkov hanobiacich škvŕn nieto. Krádeži naklonených cirkevníkov nemáme. Súdov sa chránia, preto si roztržky najradšej sami medzi sebou vyrovnajú. Na čary nedávajú, klebetám nepodliehajú. Jednodetstva niet. Nezákonitých detí nenarodilo sa od založenia osady všetko spolu len dvoje. Ináče sú obetiví a dobročinné ciele ochotne podporujú. Čistotu milujú, – no nádheru nie. Sú skromní. Oblek ich je jednoduchý. Dievčence hodvábne ručníky nenosia, ako je v obyčají v iných bratských cirkvách. Peniaze na takéto zbytočné výdavky nevyhadzujú. Alkoholu nepodliehajú, opilcov nieto. Mládež krčmy nenavštevuje. Dietky sú im zdravé, vyvinuté a bystré. Rodičia dietky riadne posielajú do školy."

Obyvatelia Potisského Sv. Mikuláša – Ostojićeva, sa v minulosti zaoberali rybolovom, neskoršie aj poľnohospodárstvom, ale aj ťažením sanitry. Súčasné pomenovanie tejto dediny je z obdobia po prvej svetovej vojne. Pomenovali ju podľa spisovateľa a profesora pôvodom z tejto osady – akademika Tihomira Ostojića.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články