FK Kulpín

Významné jubileá v Báčskom Petrovci

Osobitnými sympóziami si v tomto roku početných našich okrúhlych jubileí pripomenieme storočnicu gymnázia a storočnicu slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Sympózium k storočnici slávností bude 9. augusta 2019 o 10.h a sympózium o storočnici gymnázia usporiadajú v pondelok 30. septembra v priestoroch Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. S gymnaziálnymi oslavami sa bude pokračovať 1. októbra, v deň keď presne pred sto rokmi začalo s prácou. Počas roka sa budú pripomínať i ďalšie významné jubileá, predovšetkým storočnica kníhtlačiarne v Petrovci, 130 rokov Petrovského spevokolu, 75 rokov Hlasu ľudu, 75 rokov XIV. Vojvodinskej údernej slovenskej brigády, 70 rokov múzea v Petrovci, v rámci ktorého je aj 220-ročný najstarší dom v Petrovci z roku 1799... Galéria Zuzky Medveďovej a Galéria K.M. Lehotského oslavujú tri desaťročia...

 

Výbor pre oslavy storočnice gymnázia (foto: GJK)

 

Výbor pre oslavy storočnice gymnázia (foto: GJK)

 

Tematické okruhy Sympózia o storočnici gymnázia budú zamerané na školstvo, vzdelanosť, kultúru a národný život. Referáty budú zverejnené v Zborníku prác, ktorý tlačou vyjde pred sympóziom.

V tomto roku si pripomíname i 140 rokov narodenia Michala Plaveca (1879 – 1944), petrovského architekta, ktorý projektoval veľkolepú budovu gymnázia v Báčskom Petrovci.

 

Milan Torday a Anna Medveďová pred tablo prvých maturantov (foto: GJK)

 

Milan Torday a Anna Medveďová pred tablo prvých maturantov (foto: GJK)

 

Pred asi mesiacom gymnázium navštívil Milan Torday, petrovsko-kysáčsky rodák, doktor právnych vied z Českej republiky. Ide o syna Jána Tordaya, odchovanca z generácie prvých slovenských maturantov Štátneho gymnázia roku 1926-1927. Bola to príležitosť uctiť si pamiatku prvých žiakov, profesorov a priaznivcov školy. Príležitostne, pán Torday riaditeľke Anne Medveďovej odovzdal gymnaziálne vysvedčenia svojho otca ako i fotografie zo života školy z dvadsiatych rokov 20.storočia. Bude to prínos do vzácnej dokumentácie, ktorá sa zoskupí a priazni divákov vystaví v rámci dokumentárnej výstavy 100 rokov Gymnázia v Petrovci, ktorú gymnázium chystá v spolupráci s Múzeom Vojvodiny, Múzeom vojvodinských Slovákov a poprednými historikmi.

 

Oslavný výbor storočnice SNS a záber z odovzdávania dokumentu o založení MSJ (foto: Archív Vojvodiny)

 

Oslavný výbor storočnice SNS a záber z odovzdávania dokumentu o založení MSJ (foto: Archív Vojvodiny)

 

Oslavný výbor storočnice SNS a záber z odovzdávania dokumentu o založení MSJ (foto: Archív Vojvodiny)

 

V pondelok 1. apríla v budove Matice slovenskej v Srbsku prebiehala druhá schôdza Oslavného výboru storočnice Slovenských národných slávností (SNS). Členom výboru je aj Nebojša Kuzmanović, riaditeľ Archívu Vojvodiny, ktorý prítomných informoval, že Archív Vojvodiny pripraví výstavu archívnych dokumentov o troch tohtoročných storočniciach: storočnici gymnázia, slávností a kníhtlačiarne. Riaditeľ Archívu Vojvodiny počas návštevy Petrovca venoval predsedovi Matice slovenskej v Srbsku Jánovi Brtkovi kópiu Zápisnice z roku 1932 o založení Matice slovenskej. Matica slovenská na Slovensku si v tomto roku tiež pripomína storočnicu vzniku a Matica slovenská v Juhoslávii bola založená o 13 rokov neskôr.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články