Tichá spomienka

Ubehlo 15 rokov a ich hrobky stále zdobí množstvo kvetov. Bolesť rodičov neprestáva. Strata ukrutne bolí. V dopravnom nešťastí v októbrovej noci roku 2005 v Kulpíne zahynuli štyria kulpínski mladíci: Ján Seleštianský (1982), Rastislav Báďonský (1984), Rastislav Velentík (1988) a Miroslav Kičiňa (1989) a piatou obeťou bolo dievča z Lugu Vesna Kukučková (1986). Mali iba 23, 21,19, 17 a 16 rokov a boli športovci a folkloristi. V prvom čísle petrovských novín Naša reč, ktoré práve začínali vychádzať, tejto ťažkej tragédii boli venované prvé strany.

 

Tichá spomienka

 

Tichá spomienka

 

Tichá spomienka

 

Tichá spomienka

 

Tichá spomienka

 

Pavel Mučaji: Mamička Ďugová

Už tridsať rokov táto matka plače
A slzy ťažké ako svet
Horia na troskách rozjatrených žiaľov
Pre jeden kvet
Pre jeden svet
Pre jednu noc
Pre jeden deň

„Budúcnosť veľká všetko si mi vzala
Ako ťa teraz milovať
Budúcnosť veľká tak strašne som sama
A mala som syna
A bola som mať

Horí a horí smútok večera
Ktosi ma zranil smrteľne
Ktosi mi nechal z kvitnúceho syna
Len jeho úsmev na stene"

Po dopravnej nehode v Báčskopetrovskej obci bol vyhlásený dvojdňový smútok. Spomínajme.

 

Katarína Pucovská