FK Kulpín

Úvaha o mesiaci máji

Lúčime sa s májom. Je to azda najkrajší mesiac roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. Záhrady a lúky sú posiate všetkými farbami, čo je bezpochyby nádherná pastva pre naše oči. Krása prírody má svoje čaro. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou prinášajú úžitok nielen pre seba, ale hlavne pre nás. Bez nich by život na našej planéte snáď ani nemohol existovať. Všetko žije novým životom Spev vtákov nám spríjemňuje každodenný život, ktorý sa snažíme prežiť podľa svojich predstáv.

 

Úvaha o mesiaci máji

 

K máju sa viaže aj množstvo významných udalostí a tradícií. Jenou z nich je aj stavanie a váľanie májových stromov späté s peknou tradíciou, spevom, veselosťou, vravou a zábavou. Táto pekná tradícia neobišla ani jednu slovenskú osadu na Dolnej zemi a veru i na Slovensku a širšie. Je to veľmi starý zvyk. Už deň pred prvým májom, ako káže zvyk, postavili chlapci pekný májový strom, ktorý buď dostali alebo si ho sami zadovážili, mohol byť i menší, ale musel byť úhľadný a krásny. Vyzdobili a postavili svojím frajerôčkam pekný májový stromček z čoho mali veľkú radosť. Tento pekný zvyk si tiež zachovali aj naši robotníci a vedúci, mnohé máje boli stavané v strede osád a miest, ale aj pred domami uctievaných vedúcich... stromy.

Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré tu na zemi človek má: dar starostlivej a milujúcej matky. Deň matiek – jeho pôvod bol v 17. storočí. Vo Veľkej Británii pracovalo u pánov od rána do večera veľa detí bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas pôstu bola príležitosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. Tejto nedeli sa začalo hovoriť „Nedeľa matiek."

Ďalší z historických sviatkov je i sviatok 1. máj – sviatok práce a mnohí z nás možno ani nevedia akú má históriu. Traduje sa už vyše 120 rokov. Zrodil sa na pamiatku nevinných obetí masového štrajku chicagských robotníkov roku 1886 za osemhodinový pracovný čas. Práca, neraz aj 16 hodín, bez voľných sobôt, nedieľ, bez dovoleniek, bez akéhokoľvek zabezpečenia v chorobe, starobe či materstve. Výsledkom bola devastácia ľudskej dôstojnosti, vo svojej podstate prirodzene deštruktívna, ktorá bola zárodkom masovej nespokojnosti.

A ako sa zdá, práve to sa navracia, doba využívania človeka človekom i strojom, jeho síl a jeho práce, najmä veľkými korporáciami a kapitalistami... Vošli sme do éry nových boháčov a idolov, idolu bohatstva, teda doláru... A význam 1. mája sa pomaly vytráca... A predsa pripomeňme si tento krásny slovanský sviatok, ktorého význam bol kedysi zadávna i obnovovanie prírody, úcta k nej, k všetkému živému. Veď, nie div, že práve máj je najkrajším mesiacom roka, či nie?

 

Viera Benková

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články