PDvK a Slovenské národné slávnosti 2021

Slovenské národné slávnosti, po jednoročnej prestávke, sa v tomto roku predsa uskutočnia a ohlásené sú na druhý augustový víkend, presnejšie na 13. , 14. a 15. augusta. Predslávnosťové dni v Kulpíne (PDvK) budú o dva týždne skôr – začnú sa v sobotu 31. júla a pokračovať budú v nedeľu 1. augusta. Dohodli sa tak na včerajšom zasadnutí členovia organizačného výboru tohto podujatia, ktoré býva úvodom pre Slovenské národné slávnosti. Do organizácie PDvK sa aj v tomto roku zapoja viaceré spolky a združenia pôsobiace v Kulpíne, no niektoré, pre ťažkú finančnú situáciu, svoju prezentáciu nedokážu usporiadať. Pavel Gaža, predseda MOMS z Kulpína, ktorý je hlavným organizátorom podujatia povedal, že vzhľadom na obmedzené prostriedky a koronakrízu podujatie bude trochu skromnejšie a Miroslav Čeman, predseda Miestneho spoločenstva v Kulpíne prisľúbil aj v tomto roku maximálnu podporu. Týždeň pred PDvK, v sobotu 24. júla sa v Kulpíne zorganizuje Slovenský výtvarný tábor a obrazy, ktoré na ňom vzniknú, budú predstavené aj návštevníkom Predslávnosťových dní v Kulpíne.

 

PDvK a Slovenské národné slávnosti 2021

 

PDvK a Slovenské národné slávnosti 2021

 

Program PDvK bude viac-menej štandardný. Bude sa tancovať a spievať, športovať a súťažiť, bude aj „Svadba voľakedy a dnes" a nevystane ani predaj tort a tiež súťaž vo varení kotlíkového paprikáša. Predstavitelia zbratanej obce Riečka zo Slovenska, ktorí Kulpín prvýkrát navštívili v roku 2006, sľubujú príchod aj v tento 15 rok družby.

Viaceré podujatia, ktoré budú zaradené do oficiálneho programu Slovenských národných slávností 2021, prebiehať budú už od začiatku augusta. Osobitne tu treba spomenúť Spolok petrovských žien, ktorý si v tomto roku pripomína storočnicu organizovanej činnosti a ktorý pre toto významné jubileum plánuje príležitostnú výstavu a vydanie knihy.

 

Spevácka skupina Spolku petrovských žien (foto Martin Pucovský)

 

Spevácka skupina Spolku petrovských žien (foto Martin Pucovský)

 

V rámci Slovenských národných slávností 2021 nevystane ani Jarmok umenia. Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec vyzýva všetkých záujemcov, aby svoju účasť prihlásili. Jarmok umenia bude prebiehať 14. augusta 2021 na Námestí slobody v Báčskom Petrovci.

Všetky potrebné informácie sú uvedené v prihláške, ktorú si môžete prevziať TU:
http://www.backipetrovac.rs/sk/vesti/obavestenja/v-y-z-v-a

 

Katarína Pucovská