FK Kulpín

Stále činná kysáčska galéria

Kysáč patrí medzi osady, ktoré majú vzhľadom na počet občanov nadpriemerne školených výtvarníkov. Žiadna iná naša tunajšia slovenská dedina sa nemôže pochváliť s takým počtom vyškolených maliarov. Galériu preto Kysáč veľmi potreboval a pred desaťročím, predovšetkým z iniciatívy Michala Madackého a Rastislava Surovéhosi, ju aj dostal. V deň založenia slávnostne otvorili aj prvé Bienále akademických výtvarných a úžitkových umelcov žijúcich alebo pochádzajúcich z Kysáča. Mali sa s čím pochváliť, keďže už na prvom podujatí svoje diela vystavovalo až 13 autorov. O tom viac TU: http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/2943-v-kysai-zaloena-galeria-snd. V Kysáči je pozoruhodný aj počet maliarov ochotníkov, ktorí sú tiež činní a tiež pravidelne vystavujú. Práve dnes v galérii Slovenského národného domu otvorili samostatnú výstavu Zuzany Ferkovej (o jej tvorbe TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/o-kulpine/22-aktuality/aktuality/10347-rodny-moj-kraj). Vďaku Galérii SND, že ich zastrešuje, ale aj svojmu Kysáču, maliari amatéri namaľovali obraz Óda na Kysáč (olejomaľba, 160x210 cm, 2020) a na realizácii tohto diela sa podieľali: Mária Sláviková, Mária Páliková, Zuzana Madacká, Ondrej Marčok, Zuzana Ferková a Zuzana Petrušková.

 

Predseda Galérie SND Michal Madacký s autormi obrazu Óda na Kysáč (foto: archív Galérie SND)

 

Predseda Galérie SND Michal Madacký s autormi obrazu Óda na Kysáč (foto: archív Galérie SND)

 

Stále činná kysáčska galéria

 

Obraz Óda na Kysáč slávnostne odhalili po prezentácii knihy 10 rokov Galérie SND zostavovateľa Michala Madackého, ktorá sa uskutočnila v piatok 28. mája 2021. Vydavateľ: Galéria SND a texty napísali Michal Ďurovka a Michal Madacký, ktorý urobil aj dizajn a počítačovú úpravu a je aj autorom reprodukcií umeleckých diel. V knihe je zastúpených 118 autorov.

 

Chronologický prehľad 45 výstav v Galérii SNS v období 2010 – 2020

 

Chronologický prehľad 45 výstav v Galérii SNS v období 2010 – 2020

 

Chronologický prehľad 45 výstav v Galérii SNS v období 2010 – 2020

 

Chronologický prehľad 45 výstav v Galérii SNS v období 2010 – 2020

 

Chronologický prehľad 45 výstav v Galérii SNS v období 2010 – 2020

 

- 10. decembra 2010, slávnostné otvorenie Galérie SND a 1. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov, vystavovalo 13 autorov.
- 7, mája 2011, kolektívna výstava 23 akademických maliarov zo Slovenska, členov Slovenskej výtvarnej únie a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov z Bratislavy.
- 10. júna 2011, 1. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, zúčastnilo sa 16 autorov.
- 25. júna 2011, samostatná výstava obrazov insitného maliara Jána Glózika z Kovačice v rámci 18. DFF Zlatá brána.
- 22. decembra 2011, samostatná výstava fotografií fotografa Jaroslava Papa, laliťského rodáka
- 19. marca 2012, vernisáž diel našich súčasných akademických umelcov, Súčasné slovenské vojvodinské výtvarníctvo, vo výstavnom priestore Slovenského rozhlasu v Bratislave. Usporiadal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v spolupráci s Galériou Zuzky Medveďovej z Báčskeho Petrovca a Galériou SND
- 11. mája 2012, dvojvýstava akademických maliarov Danijela Babiča z Nového Sadu a Milana Súdiho z Kysáča v spolupráci so združením Strada z Nového Sadu
- 21. júna 2012, kolektívna výstava výtvarných prác žiakov Základnej školy Ľudovíta Štúra v rámci 19. DFF Zlatá brána
- 14. septembra 2012, Bienále ilustrácií Bratislava - nositelia Grand Prix BIB, Slovenská republika
- 23. novembra 2012, retrospektívna výstava k sedemdesiatke akademického maliara Milana Súdiho z Kysáča.
-14. decembra 2012, 2. bienále kysáčskych akademických výtvarných 2 gžitkových umelcov, vystavovalo 14 autorov
-20. júna 2013, samostatná výstava ilustrácií pre deti Ľubomíra Sopku v spolupráci s časopisom Zornička v rámci 20. DFF Zlatá brána
-13. októbra 2013, 2. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, zúčastnilo sa 10 autorov
-29. novembra 2013, samostatná výstava akademickej maliarky Márie Gaškovej z Kysáča
-8. mája 2014, 1. bienále - Majstri fotografie, vystavovalo 15 autorov
-20. júna 2014, samostatná výstava insitného maliara Martina Papa z Padiny v rámci 21. DFF Zlatá brána
-3. októbra 2014, samostatná výstava grafického dizajnu - Vizuálne Odkazy autora Boška Ševu z Nového Sadu
-20. decembra 2014, 3. bienále kysáčskych akademických výtvarných a Úžitkových umelcov, vystavovalo 12 autorov
-19, júna 2015, 3. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, zúčastnilo sa 12 autorov
-27. decembra 2015, samostatná výstava akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča, pod názvom Lesy a roviny
7. apríla 2016, samostatná výstava insitnej maliarky Márie Pálikovej z Ysáča
-4. júna 2016, 2. bienále — Majstri fotografie, vystavovalo 34 autorov
-13. októbra 2016, samostatná výstava insitnej maliarky Márie Slaviko, ej č Kysáča
-4. novembra 2016, 4. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov, zúčastnilo sa 11 autorov
- 31. marca 2017, samostatná výstava obrazov Rada Van Ladomerského, umelca zo Šamorína, Slovenská republika
- 20. mája 2017, samostatná výstava insitnej maliarky Zuzany Ferkovej z Kysáča
- 18. augusta 2017, 4. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov
- 16. septembra 2017, samostatná retrospektívna výstava umeleckých a úžitkových fotografií Michala Madackého z Kysáča
- 3. novembra 2017, samostatná výstava akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča, pod názvom Portréty
- 8. novembra 2017, samostatná výstava akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča pod názvom Lesy a roviny v Galérii na schodoch FF UKF v Nitre v spolupráci s Galériou SND
- 12. apríla 2018, samostatná výstava insitnej maliarky Márie Pálikovej z Kysáča
- 26. mája 2018, samostatná výstava fotografií Jána Valu z Nového Sadu pod názvom Na ceste osudu
- 15. septembra 2018, 3. bienále — Majstri fotografie, vystavovalo 29 autorov
- 13. októbra 2018, 5. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov, zúčastnilo sa 14 autorov
- 8. novembra 2018, Kysáčska insita (Zuzana Ferková, Mária Sláviková a Mária Páliková) v Galérii na schodoch FĽ UKE v Nitre v spolupráci s Galériou SND
-13. novembra 2018, samostatná výstava akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča, pod názvom Lesy a roviny, v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v spolupráci s Galériou SND
-25. mája 2019, samostatná výstava akademickej maliarky Ľubky Ergovej z Rumenky, pod názvom Vibrácia života
-28. júna 2019, samostatná výstava insitnej maliarky Márie Slávikovej z Kysáča, pod názvom Portréty
- 17, augusta 2019, 5. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov
- 15, septembra 2019, samostatná výstava akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča, pod názvom Programovanie farebných pocitov
- 11. októbra 2019, samostatná výstava insitnej maliarky Zuzany Petruškovej z Kysáča, pod názvom Ročné obdobia
- 27. júna 2020, prvá samostatná výstava insitnej maliarky Zuzany Madackej z Kysáča
- 19. septembra 2020, 6. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov, zúčastnilo sa 13 autorov
-9. októbra 2020, samostatná výstava insitnej maliarky Márie Pálikovej z Kysáča
- 30. októbra 2020, 4. bienále — Majstri fotografie, vystavovalo 30 autorov

 

Stále činná kysáčska galéria

 

Stále činná kysáčska galéria

 

Stále činná kysáčska galéria

 

Stále činná kysáčska galéria

 

Spolu s prezentáciou knihy v kysáčskej Galérii SND usporiadali aj výstavu fotografií.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články