KEBY

18. Dni slovenskej kultúry v Rijeke

Už tradične, od roku 2000, v prvý septembrový víkend Matica slovenská v Rijeke a Zväz Slovákov v Chorvátsku – do ktorého organizačne prislúcha, – organizujú Dni slovenskej kultúry. Tohtoročné podujatie sa začalo 30. augusta v popoludňajších hodinách vo Voloskom kladením vencov k pamätnej tabuli Svetozára Hurbana Vajanského. V programe sa pokračovalo v priestoroch Matice slovenskej v Rijeke, kde bolo slávnostné otvorenie výstavy fotografií slovenských krojov. Podvečer, spustením vencov do mora, si zaspomínali na mnohých Slovákom, ktorým prístav v Rijeke bol poslednou európskou stanicou na ceste do šíreho sveta, za novým životom a snom. Večer v Chorvátskej čitárni usporiadali kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili členovia divadelnej odbočky MS Radoš s predstavením Ja do krčmy nepôjdem. Medzi vzácnymi hosťami bol aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a predseda Matice slovenskej na Slovensku Marián Gešper.

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Dni slovenskej kultúry sa organizujú pri príležitosti slovenského štátneho sviatku Dňa ústavy a v tomto roku prebiehali v znamení 25-ročnice Slovenskej republiky. Okrem piesní a tancov, na podujatí bývajú predstavené aj tradičné slovenské výrobky a slovenská kuchyňa. Organizátor pravidelne pozýva i hostí zo zahraničia a najmä zo Slovenska, Česka, Srbska, Maďarska, Poľska... V tomto roku ich hosťami boli FS Bystričan a Bystrinka, FS Dubravček, SS Mužaci Moravia, Gelovianka, FS Zelený veniec a dychový orchester Sebehleby. Folklórne skupiny vystúpili v piatok a sobotu na Námestí 111, kde boli i stánky s ponukou gastronomických špecialít, predovšetkým syrov.

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Matica slovenská Rijeka, hoci počtom najmenšia a najvzdialenejšia od sídla Zväza Slovákov v Našiciach, je pyšná na svoje propagovanie Slovenska a slovenskej kultúry v Republike Chorvátsko. Tak aj v tomto roku, na pobreží Jadranu, v prístavnom meste Rijeka, v dňoch 30. a 31. augusta a 1. septembra sa ozývala slovenská pieseň a rozvoniavali slovenské špeciality...

 

18. Dni slovenskej kultúry v Rijeke

 

Vladimir Bilek, Miroslava Gržinić a Ján Varšo

 

Vladimir Bilek, Miroslava Gržinić a Ján Varšo

 

V Chorvátsku pôsobí 16 matíc slovenských, ktoré sú združené vo Zväze Slovákov so sídlom v Našiciach. Maticu slovenskú v Rijeke založili v roku 1994 a má 55 členov.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články