Klub Kulpínčanov

Nové roviny Spolku Slovákov z Bulharska

Spolok Slovákov z Bulharska je dobrovoľným združením krajanov, ktorí žili na Dolnej zemi v Bulharsku a v rámci repatriácie počas rokov 1948/49 sa vrátili späť do vtedajšieho Československa. V roku 1989 sa na podnet docenta Štefana Zelenáka uskutočnilo historicky prvé stretnutie vyše 260 krajanov a v roku 1990 vznikol Spolok, ktorý úspešne funguje do dnes.

 

Zaslúžilí členovia - Anka Vagová, Martin Mikuláš, Štefan Zelenák, Ján Botík, Ondrej Šproch

 

Zaslúžilí členovia - Anka Vagová, Martin Mikuláš, Štefan Zelenák, Ján Botík, Ondrej Šproch

 

Medzinárodná konferencia 2019

 

Medzinárodná konferencia 2019

 

Tridsaťjeden rokov je dlhá doba a je prirodzené, že za ten čas prešiel Spolok mnohými zmenami, ktorými sa musel prispôsobiť rýchlo meniacej sa dobe. Veď najstarší členovia Spolku sa narodili v čase, kedy sa svietilo sviečkami, pralo v „češme", korešpondencia sa vybavovala písaním listov a kedy ľudia trávili spolu všetok čas, či už pri práci na poli, alebo v rodinnom prostredí pri páračkách, alebo priadkach. Dnes je ale všetko inak. Pranie za nás vybavia automatické práčky, komunikácia je najrýchlejšia cez internet a ľudia trávia spolu menej a menej času. Aj preto je naša komunita taká vzácna a snažíme sa stretávať čo najviac, oživovať spomienky, aby sme si, najmä my mladší, s pokorou uvedomili, čo všetko museli naši starí rodičia prežiť a aké prekážky prekonať.

 

Výlet loďou na hrad Devín 2019

 

Výlet loďou na hrad Devín 2019

 

Hádam najväčšiu revitalizáciu Spolok zaznamenal za posledný rok. Nastúpila celkom iná generácia. Generácia, ktorá sa definuje ako „mladá" alebo „potomkovia". Táto zmena však bola pre ďalší život Spolku potrebná a vďaka predošlému múdremu vedeniu, môže jeho činnosť bohato pokračovať ďalej.

Vo Výbore Spolku naďalej ostali niektorí jeho pôvodní členovia ako tajomníčka Anna Koláriková, tajomníčka pre Trnavu Darinka Voleková, tajomníčka pre Skalicu Vierka Komínková, hospodárka Betka Folťanová, čestný predseda Štefan Červenák, Michal Jančík, Pavel Hekel, Anka Jánošíková a pribudli nové členky – Magda Antalíková, Lydka Kozmelová, Marienka Melichová a nová predsedníčka Katka Koňariková. Spolu vytvárajú skvelý tím, ktorý nabral rýchle tempo a vďaka ktorým Spolok krásne napreduje, dostáva sa do popredia širokej verejnosti, ale čo je najdôležitejšie, získava nových členov, ktorí sa aktívne zaujímavú o život v Spolku a zapájajú sa do spoločných aktivít.

 

Práca na kolovrátku 2019, Ľubica Kováčiková - Manuzona

 

Práca na kolovrátku 2019, Ľubica Kováčiková - Manuzona

 

Nesmieme zabúdať na ciele a poslanie, ktorým je zachovávať tradície, tak špecifické pre komunitu krajanov, a ktoré nemajú nikde inde vo svete svoju obdobu, zaujímať sa o svoje korene, napríklad tvorbou rodostromov a pátraním po svojich predkoch a taktiež venovať sa aj publikačnej činnosti. V súvislosti s týmto Spolok za posledný rok zorganizoval množstvo návštev divadelných predstavení pre dospelých, ale aj pre deti, samozrejme tradičný turnaj v hre tabla, zájazd do Bulharska do rodných dedín našich krajanov – Gorná Mitropolija, Podem a Brašljanica, medzinárodnú odbornú konferenciu na tému 70. výročie príchodu Slovákov z Bulharska do ČSR, ktorú finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ktorej výstupom je zborník odborných prác, výlet loďou po Dunaji, vernisáž obrazov nášho krajana Štefana Jančíka, ktorý bol tento rok na výstave v Taliansku označený za objav roka, prezentáciu práce pradenia vlny na kolovrátku (Ľubica Kováčiková – Manuzona), posedenia pri „husacinke" v Slovenskom Grobe a teraz chystáme Mikuláša pre deti, na ktorom okrem Mikuláša a čerta nám študenti medicíny Lekárskej fakulty predvedú „Nemocnicu u medvedíka". Spolok sa ale necentralizuje iba na aktivity týkajúce sa vnútro-spolkových záujmov, ale aj záujmov krajanov a širokej verejnosti. Preto sme zorganizovali v septembri prvý ročník Dolnozemskej kvapky krvi a založili časopis FAJAUKA (nárečový výraz pre slovo fialka), zatiaľ v elektronickej verzii dostupnej na našej stránke – www.ssb.sk.

 

Turnaj v hre tabla 2019

 

Turnaj v hre tabla 2019

 

V týchto dňoch intenzívne pracujeme na založení unikátnej literárnej súťaže s pracovným názvom Dolnozemské zlaté pero a nebránime sa ani zorganizovaniu reprezentačného plesu Dolnozemských Slovákov v nadväznosti na plesy, ktoré organizovala predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska Anna Piláriková v Galante a všetci na to s láskou spomíname.

Taktiež na podnet docenta Zelenáka zbierame materiály, ktoré doposiaľ neboli publikované, na zostavenie jedinečného zborníka dokumentov.

Dôležité ale je, že napriek všetkým zmenám, akciám, aktivitám a zámerom, si stále ctíme tradície, kultúru a spomienky, ktoré sú vlastne našou identitou. Pristupujeme k nim s rešpektom a pokorou.

 

Ing. Katarína Koňariková, PhD.
predsedníčka Spolku Slovákov z Bulharska

 

Komentárov  

+1 #1 PozdravUrbanovská Ludmila 2019-11-14 21:13
S radosťou si vždy prečítam všetky články a informácie o akciách a aktivitách "Spolku", o živote "našich" v Bulharsku, máte moj obdiv! Všetko dobré prajem a teším sa na ďalšie...
Pozdravujem zo Znojma, L.Urbanovská
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články