Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

Do rúk sa nám dostala útla, sto stranová knižočka „Ústavopis čili nauka o právach a povinnosťach občanských...", ktorá bola určená, ako sa ďalej na úvodnej strane uvádza – „pre počiatočné, opakovacie a mešťanské školy, učiteľské prípravovny a pre pospolitý ľud v Uhorsku." Zostavil ju Gabriel Zaymus a vydal Spolok sv. Vojtecha tlačou v Turčianskom sv. Martine roku 1872. Prvá časť príspevku bola zverejnená TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/spolky-a-kluby/spolok-zien/22-aktuality/aktuality/10681-uhorsky-ustavopis-z-roku-1872

Pokračujeme o znakoch krajiny (címer, erb). Štáty a krajiny ich používajú na označenie inštitúcií, budov a iných „svojich" objektov a vecí, aby tak preukázali ich právo a príslušnosť k štátu.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Na internete sme našli dva erby datované blízkym termínom vydania Ústavopisu. Jeden z obdobia 1869-1874 obsahuje päť červených pruhov v Uhorskej časti erbu a druhý z obdobia 1874-1896 však už len štyri podľa popisu.

K predošlému popisu uhorského erbu patrí aj popis erbov ďalších uhorských krajín.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Dalmácia

 

Dalmácia

 

Horvátsko

 

Horvátsko

 

Bosna a Hercegovina

 

Bosna a Hercegovina

 

Slavonia

 

Slavonia

 

Rieka

 

Rieka

 

Sedmohradsko

 

Sedmohradsko

 

Dostávame sa k osobe kráľa, k jeho postaveniu a k zákonným požiadavkám oprávňujúcim uchádzať sa o trón. Tu sa však píše len o uhorskom kráľovi a nespomína sa druhá, nedeliteľná pozícia rakúskeho cisára. Táto ústava bola totiž vydaná po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Akt korunovania je opísaný v ďalšej časti.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Samozrejme na tento akt musí byť vybrané vhodné miesto, i to sa uvádza v ústave.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Ku korunovaniu patria aj tieto tri body: 1) vydanie kráľovského úverného listu; 2) vlastný korunovačný obrad; 3) korunovačná prísaha. Čo vyžaduje ústava v týchto troch bodoch? Tu nachádzame odpoveď.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

Niekoľko ďalších informácií o priebehu korunovácie.

 

Uhorský Ústavopis z roku 1872 (pokračovanie)

 

V Ústavopise sa vysvetľuje aj pôvod týchto obradov – „Korunovanie vzalo pôvod svoj vo východno-rímskom čili gréckom cisárstve v V. storočí po Kr, odkiaľ ho prijali západno-europejské državy, a tak aj Uhorsko, miesto predošlého nastolovania (u Slovanov) alebo pozdvihovania na štít (jako u Germánov, t. j. Nemcov starých). Niektorí, jako kráľ pruský, kladú si korunu sami na hlavu.

Poznámka: Obrázky erbov stiahnuté zo stránok Wikipedie.

 

Ján Sabo z Prievidze