Kovačický kalendár 2021

Po 78 rokoch v Kovačici znovu vyšiel kalendár. Kovačický kalendár 2021 je svojráznym pokračovateľom Banátskeho slovenského kalendára, ktorý vyšiel vo vojnovom roku 1943. Písalo v ňom, že si ho vynútil čas a pomery. Či sú po ôsmych desaťročiach dôvody rovnaké, o tom nebudeme, avšak podľa atraktívneho výzoru a bohatého obsahu tejto našej novej ročenky možno konštatovať, že takýto kalendár má svoje opodstatnenie. Sú v ňom zhrnuté mnohé historické údaje a tiež udalosti, ktoré poznačili posledné obdobie života kovačických a banátskych Slovákov. Štyridsiatka autorov pomohla redaktorovi Pavlovi Matúchovi a zástupcovi redaktora Pavlovi Jonášovi, aby už prvý ročník ospravedlnil tento vydavateľský počin a aby si táto a takáto ročenka právom vymáhala svoje miesto v našej vydavateľskej činnosti. Kalendár vydalo Memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka v Kovačici a má takmer 370 strán.

 

Kovačický kalendár 2021

 

Kovačický kalendár 2021

 

Kovačický kalendár 2021

 

Kovačický kalendár 2021

 

Kovačický kalendár 2021

 

Kovačický kalendár 2021

 

Kalendár je rozdelený na niekoľko statí. Po úvodných slovách Pavla Matúcha nasleduje kalendárium, potom časť o narodených, sobášených ,zosnulých a jubilantoch, ďalšia časť je venovaná historickým udalostiam, potom folklóru, literatúre, poľnohospodárstvu, medicíne, športu...

Obsiahlejšie je spracovaná história Kovačice, dejiny kovačického školstva,100 rokov od ukončenia veľkej vojny, zjednotenie dvoch cirkevných zborov k výročiu posvätenia chrámu Božieho, kovačickí kantori, kovačické zvony... Osobitné články sú venované Ondrejovi Miháľovi a jeho národno-kultúrnej a osvetovej činnosti, storočnici narodenia Fera Hriešika a rovnakého jubilea Ženského spolku. Obsiahla časť patrí kovačickej insite, jubileám Martina Jonáša, Zuzany Chalupovej, Alžbety Čížikovej, tiež aj viacerým ďalším maliarom. Pripomína sa tiež 65 rokov Galérie insitného umenia v Kovačici, 30 rokov Galérie Babka Kovačica, 50 rokov rozhlasu a 20 rokov TV OK Kovačica...

Nechýba ani svojrázna dvanásťročná kronika vybraných aktivít Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka z obdobia rokov 2008 až 2020.

Kalendár je bohato farebne ilustrovaný, technickým redaktorom je Želislav Poljak a jazykovou redaktorkou Katarína Melichová. V kalendáriovej časti sú zverejnené obrazy kovačických insitných maliarov.

Náklad: 700 kusov. Tlač: Širka print Padina.

 

Katarína Pucovská