Klub Kulpínčanov

Slovenská evanjelická a.v. cirkev

V tomto roku Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku oslavuje storočnicu osamostatnenia. Ešte pred storočím sme totiž žili v Rakúsko Uhorsku a s hornozemskými Slovákmi sme mali jednotnú Evanjelickú cirkev. Podobne aj Evanjelická cirkev na Slovensku oslavuje 100 rokov svojich moderných dejín a 18. januára si jej prčedstavitelia pripomenuli 100 rokov prvej synody v evanjelickom kostole v Trenčíne, teda najvyššieho zákonodarného zhromaždenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Tento dátum sa považuje za začiatok existencie ECAV, mimo rámca Uhorska, v Československu a na Slovensku. Dovtedy mala evanjelická cirkev za sebou 400-ročnú históriu v Uhorsku. Aj dejiny našej dolnozemskej Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi sa začínajú so sťahovaním našich predkov na Dolnú zem, teda sú takmer 300-ročné, avšak samostatnosť naša cirkev získala pred 100 rokmi. O tom viac TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/spolky-a-kluby/spolok-zien/22-aktuality/aktuality/11141-slovenska-evanjelicka-krestanska-cirkev-a-v

 

Slovenská evanjelická a.v. cirkev

 

„Dejiny našej Slovenskej ev. a. v. cirkvi v SFRJ začínajú dosťahovaním sa našich predkov na „Dolnú zem". Po ústupe Turkov územie medzi Dunajom a Tisou bolo veľmi opustené, spustlé. Skôr ako Slováci sem prišli, boli tu Srbi, ktorí na základe cisárskej kráľ. výsadnej listiny zo dňa 21. VIII. 1690, pod vodcovstvom patriarchu Arsenija Čarnojevića prešli Dunaj a Sávu a nasťahovali sa vo Vojvodine. Futocké panstvo, ktoré malo vyše 24.000 k.j. pôjdy bolo dané do prenájmu od panovníka Mihajlovi Čarnojevićovi pod tou podmienkou, že pusté a neobydlené, panstvu patriace polia potrebnými osadníkmi zaplní. Čo sa aj stalo. Na spomenuté panstvo boli povolaní hornouhorskí Slováci a to najprv do Petrovca potom do Hložian a Kysáča. Aj v spomenutých osadách bývali už predtým Srbi, pravda v menšom počte. V Petrovci títo Srbi bývali v zemľankách v podzemných bydliskách."

Uvádza sa to v pamätnici Dejiny Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SFR Juhoslávii, ktorá vyšla pri príležitosti 50 rokov samostatnosti Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SFR Juhoslávii. Zredigoval ju Dr. Juro Struhárik, biskup. Vydal Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SFRJ pri oslavách 50. výročia osamostatnenia v júni 1971.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články