Klub Kulpínčanov

Busta Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov v Martine

Pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka 2021 a 158. výročia vzniku Matice slovenskej 4. augusta 2021 odhalila národná ustanovizeň bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov pred svojou sídelnou budovou v Martine. Slávnostné podujatie poctil svojou záštitou politikov syn Pavol Dubček: „Otec hovoril, že politiku nerobí pre seba, ale pre ľudí. A takto by mala rozmýšľať väčšina politikov a bolo by na Zemi dobre. Ďakujem za úctu k práci môjho otca. Celý jeho život bol obetavosť, ako on hovoril, pre dôstojný život človeka. To bol jeho cieľ, a nie príslušnosť k nejakej politickej strane. Vtedy bol spokojný a najšťastnejší, keď ľudia boli spokojní a darilo sa im." povedal doktor Pavol Dubček, ktorého na podujatí sprevádzala rodina, aby si uctila pamiatku Alexandra Dubčeka.

 

Busta Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov v Martine

 

Alexandrovi Dubčekovi udelila Matica slovenská v roku 1968 čestné členstvo, ktoré v matičnej histórii získalo len niekoľko osobností. Ustanovizeň navštívil v rokoch 1963 pri príležitosti stého výročia vzniku Matice slovenskej, ako aj v roku 1992. Bronzovú bustu od sochára Tomáša Polonského vnímajú matičiari ako zhmotnenie jeho zásluh a odkazu pre Slovákov a Slovenky. "Matica slovenská dnes symbolicky včlenila Alexandra Dubčeka medzi najvýznamnejších dejateľov a činovníkov slovenského národa. Chcem zdôrazniť, že je to veľká pocta aj jeho kultúrnej činnosti. Dubček je síce vnímaný ako politik a štátnik, ale zabúda sa na jeho kultúrny a spoločenský presah," uviedol predseda MS Marián Gešper. Ako dodal, v 60. rokoch minulého storočia prinavrátil Matici spolkový a samosprávny charakter, ktorý však trval len do čias do normalizácie. „Matica slovenská bola v 50. rokoch perzekvovaná. A práve Dubček návštevou z augusta 1963 akoby symbolicky umožnil nadýchnuť sa našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizni," uzavrel M. Gešper.

VIAC TU: https://matica.sk/matica-slovenska-odhalila-bustu-alexandra-dubceka-v-aleji-dejatelov-v-martine/

 

text a foto: IÚ MS

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články