Zdenkovi Medveďovi Malého princa

Posledných devätnásť rokov kreativitu mladých umelcov v oblasti drámy, hudby, výtvarného a úžitkového umenia finančne podporuje Nadácia Malý princ, ktorú založili Alexandra Vegezzi Boškov a Antonio Vegezzi, pričom každý rok udeľujú študentom tri ceny. Jedným z laureátov v školskom roku 2021/22 je Petrovčan Zdenko Ivan Medveď, master svetelného dizajnu z Katedry dramatických umení. Pre študentov Akadémie umení je ocenenie Nadácie Malý princ veľkým povzbudením a stimulom k samostatnému rozvoju kariéry a vstupu na umelecký trh. Cena je peňažná v hodnote 1 500 eur v dinároch a odovzdaná bola na dnešnej slávnosti v Kultúrnej stanici „Svilara" v Novom Sade.

 

Zdenkovi Medveďovi Malého princa

 

Zdenko Ivan Medveď sa narodil v roku 1982. Základnú a strednú školu ukončil v Báčskom Petrovci, po čom začal pracovať v Petrovskej televízii a v Slovenskom vojvodinskom divadle a spolupracoval tiež s ochotníckym divadlom VHV v Petrovci. V roku 2016 sa zapísal na bakalárske štúdium na Akadémii umení v Novom Sade, na katedre Audiovizuálne médiá, v študijnom programe Svetelný dizajn. Bakalárske štúdiá ukončil v roku 2020 a počas školenia spolupracoval s kolegami na svojej katedre, ale aj so študentmi herectva, réžie a profesormi akadémie. Účinkoval tiež v realizácii skúškových, diplomových a master predstavení, ako aj v realizácii skúškových filmov. Od začiatku štúdií aktívne sa zapájal do práce akademického divadla a aj v súčasnosti sa podieľa na prípravách a realizácii predstavení na festivaloch študentského divadla. Okrem toho ako dizajnér svetla spolupracuje s kultúrnymi ustanovizňami, divadelnými súbormi a umeleckými združeniami v Novom Sade a okolí. Aktívne spolupracuje s Divadlom mladých a Srbským národným divadlom v Novom Sade, tiež študentským kultúrnym centrom Fabrika a ďalšími. Doteraz sa s dizajnom svetla podieľal vo vyše 50 predstaveniach. Viac TU:

 

 

Zdenko Ivan Medveď je toho času študentom master štúdií na Akadémii umení v Novom Sade u mentora Žarka Lazića. Podľa jeho slov, cenu využije na ďalšie zdokonaľovanie, na investovanie do svojej práce a tiež aj na pomoc mladý kolegom.

 

Katarína Pucovská