Klub poľnohospodárov Kulpín

Básnici a Dunaj

Spolok slovenských spisovateľov pri svojom 95. výročí založenia vydal reprezentačnú antológiu poézie svojich členov Básnici 2018. Zostavovateľmi antológie sú Miroslav Bielik a Katarína Koláriková. Do antológie sú zaradení aj predstavitelia poézie vojvodinských Slovákov, ale aj dvaja významní predstavitelia súčasnej srbskej poézie. Táto kniha vyšla na sklonku roka 2018 a čoskoro po nej, začiatkom roka 2019, Spolok slovenských spisovateľov vydal ďalšiu antológiu – poéziu klasikov národných literatúr podunajských štátov, teda aj významných srbských básnikov. Zostavovateľ Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, antológiu pomenoval Veľký pán Dunaj podľa básne srbského básnika Vaska Popu.

 

Básnici a Dunaj

 

V knihe Básnici 2018 je zahrnutých 172 žijúcich autorov, ktorým odborní editori – Peter Mišák, Ján Tazberík a Jozef Zavarský – vyberali do antológie jednu báseň. Zaujímavosťou tejto antológie je aj skutočnosť, že sú v nej okrem autorov zo Slovenska zastúpení aj básnici z radov zahraničných Slovákov, ale aj dvaja významní predstavitelia súčasnej srbskej poézie. Poéziu vojvodinských Slovákov reprezentujú Zlatko Benka, Viera Benková, Ladislav Čáni, Miroslav Demák, Miroslava Dudková, Michal Ďuga, Katarína Hricová Topoľská a Martin Prebudila, ako aj náš exilový spisovateľ Daniel Pixiades, pôvodom z Kysáča a dlho rokov žijúci v Kanade. Súčasnú srbskú poéziu predstavujú Radomir Andrić z Belehradu a Ivan Negrišorac, vlastným, menom Dragan Stanić z Nového Sadu. Na takýto spôsob si zostavovatelia a Spolok slovenských spisovateľov uctili vojvodinských tvorcov pekného slova a tiež spoluprácu so spisovateľskými združeniami Srbska a Vojvodiny.

 

Básnici a Dunaj

 

Miroslav Bielik, PaedDr., spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor... sa narodil 15. apríla 1949 v Ostrom Grúni na Slovensku a jeho životné jubileum si uctili aj naši literáti na nedávnom Literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci. Predovšetkým z toho dôvodu, že Miroslav Bielik, z postu predsedu Spolku slovenských spisovateľov, výrazne prehĺbil spoluprácu medzi spisovateľmi a spisovateľskými združeniami na Slovensku a v Srbsku. A nielen medzi našimi spisovateľmi, ale intenzívne pracoval na približovaní literatúr aj iných európskych krajín. Tak vznikla kniha Veľký pán Dunaj: „samotný projekt antológie básní o Dunaji, iniciovaný srbským básnikom Radomírom Andrićom, je nielen dokladom, ale i príkladom medzinárodnej spolupráce básnikov a spisovateľských združení dnešnej Európy." Antológia prináša v origináloch a v prekladoch do slovenčiny vybraných spravidla desať básní od desiatich básnikov – klasikov národných literatúr z každého podunajského štátu, t. j. z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. Každá z deviatich kapitol obsahuje úvodné poznámky, resp. krátku štúdiu o poézii s motívmi Dunaja v danej národnej literatúre a medailóny básnikov.

Medzi desiatich klasikov, velikánov slovenskej poézie, ktorí ospievali Dunaj, Miroslav Bielik zaradil aj jedného dolnozemského autora: Michala Babinku (25. 8. 1927 Padina – 4. 7. 1974 Sriemska Kamenica, bývalá Juhoslávia):

Michal Babinka: Pri Dunaji

Či badáte ako rieka odnáša kus po kuse z nás
keď staneme sa jej nevrlým pobrežím
To mlčanlivé krovie už dávno pociťuje strach a slasť
pred drakom zahútaným vo svojej mäkkej spodine
to krovie sme vy a ja i naša ozvena
v ulite čo neprestáva šumieť
to krovie rozospievané
a žalujúce za majestátnych prechádzok košavy
keď kradne nám obrysy tuhých rozcíteností
rozspieva silu pre všetky dni a sny v hrsti
a prozaicky stiera jednotvárne rýmy z našich pier
dobre je tak
keď okráda nás rieka o zrnká v očiach zaspaté
sme znova deti s prvým pochopením krvi a diaľav
mávame vetru poetickým salutom šašiny
zamilovanej do vlastného koreňa
a vraciame sa domov rozložení na prvky
neochvejného zbohom

(z knihy Priestory)

„Starý Ister, večne mladý Dunaj, kým sa po vyše 2 850 km z Čierneho lesa vleje do Čierneho mora, nadobudne mnoho poetických pomenovaní – Donau, Dunaj, Duna, Dunav, Dunai... V literatúrach národov spojených s touto európskou veľriekou je nielen riekou života, ale aj riekou spájajúcou každého z nás s vlasťou, kultúrnymi spoločenstvami, v ktorých sa odrážajú naše spoločné dejiny, v ktorých sa zrkadlia naše súčasné i budúce nádeje," – napísal v úvodníku knihy Miroslav Bielik, básnik, predseda Spolku slovenských spisovateľov a zostavovateľ knihy.

Vasko Popa: Veľký pán Dunaj

Veľký pane Dunaju
V tvojich žilách prúdi
Krv bieleho mesta

Z lásky k nemu vstaň na chvíľku
Zo svojej postele lásky

Vysadni na najväčšieho kapra
Preraz olovené mraky
A navštív svoje nebeské rodisko

Prines do daru bielemu mestu
Rajské ovocie vtáctvo a kvety

Prines aj kameň ktorý možno jesť
A trošku vzduchu
Z ktorého sa neumiera

Klaňať sa ti budú kostolné veže
A ulice sa prestrú pred tebou
Veľký pane Dunaju

(preložil Miroslav Demák)

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články