Básnici a Dunaj

Spolok slovenských spisovateľov pri svojom 95. výročí založenia vydal reprezentačnú antológiu poézie svojich členov Básnici 2018. Zostavovateľmi antológie sú Miroslav Bielik a Katarína Koláriková. Do antológie sú zaradení aj predstavitelia poézie vojvodinských Slovákov, ale aj dvaja významní predstavitelia súčasnej srbskej poézie. Táto kniha vyšla na sklonku roka 2018 a čoskoro po nej, začiatkom roka 2019, Spolok slovenských spisovateľov vydal ďalšiu antológiu – poéziu klasikov národných literatúr podunajských štátov, teda aj významných srbských básnikov. Zostavovateľ Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, antológiu pomenoval Veľký pán Dunaj podľa básne srbského básnika Vaska Popu.

 

Básnici a Dunaj

 

V knihe Básnici 2018 je zahrnutých 172 žijúcich autorov, ktorým odborní editori – Peter Mišák, Ján Tazberík a Jozef Zavarský – vyberali do antológie jednu báseň. Zaujímavosťou tejto antológie je aj skutočnosť, že sú v nej okrem autorov zo Slovenska zastúpení aj básnici z radov zahraničných Slovákov, ale aj dvaja významní predstavitelia súčasnej srbskej poézie. Poéziu vojvodinských Slovákov reprezentujú Zlatko Benka, Viera Benková, Ladislav Čáni, Miroslav Demák, Miroslava Dudková, Michal Ďuga, Katarína Hricová Topoľská a Martin Prebudila, ako aj náš exilový spisovateľ Daniel Pixiades, pôvodom z Kysáča a dlho rokov žijúci v Kanade. Súčasnú srbskú poéziu predstavujú Radomir Andrić z Belehradu a Ivan Negrišorac, vlastným, menom Dragan Stanić z Nového Sadu. Na takýto spôsob si zostavovatelia a Spolok slovenských spisovateľov uctili vojvodinských tvorcov pekného slova a tiež spoluprácu so spisovateľskými združeniami Srbska a Vojvodiny.

 

Básnici a Dunaj

 

Miroslav Bielik, PaedDr., spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor... sa narodil 15. apríla 1949 v Ostrom Grúni na Slovensku a jeho životné jubileum si uctili aj naši literáti na nedávnom Literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci. Predovšetkým z toho dôvodu, že Miroslav Bielik, z postu predsedu Spolku slovenských spisovateľov, výrazne prehĺbil spoluprácu medzi spisovateľmi a spisovateľskými združeniami na Slovensku a v Srbsku. A nielen medzi našimi spisovateľmi, ale intenzívne pracoval na približovaní literatúr aj iných európskych krajín. Tak vznikla kniha Veľký pán Dunaj: „samotný projekt antológie básní o Dunaji, iniciovaný srbským básnikom Radomírom Andrićom, je nielen dokladom, ale i príkladom medzinárodnej spolupráce básnikov a spisovateľských združení dnešnej Európy." Antológia prináša v origináloch a v prekladoch do slovenčiny vybraných spravidla desať básní od desiatich básnikov – klasikov národných literatúr z každého podunajského štátu, t. j. z Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. Každá z deviatich kapitol obsahuje úvodné poznámky, resp. krátku štúdiu o poézii s motívmi Dunaja v danej národnej literatúre a medailóny básnikov.

Medzi desiatich klasikov, velikánov slovenskej poézie, ktorí ospievali Dunaj, Miroslav Bielik zaradil aj jedného dolnozemského autora: Michala Babinku (25. 8. 1927 Padina – 4. 7. 1974 Sriemska Kamenica, bývalá Juhoslávia):

Michal Babinka: Pri Dunaji

Či badáte ako rieka odnáša kus po kuse z nás
keď staneme sa jej nevrlým pobrežím
To mlčanlivé krovie už dávno pociťuje strach a slasť
pred drakom zahútaným vo svojej mäkkej spodine
to krovie sme vy a ja i naša ozvena
v ulite čo neprestáva šumieť
to krovie rozospievané
a žalujúce za majestátnych prechádzok košavy
keď kradne nám obrysy tuhých rozcíteností
rozspieva silu pre všetky dni a sny v hrsti
a prozaicky stiera jednotvárne rýmy z našich pier
dobre je tak
keď okráda nás rieka o zrnká v očiach zaspaté
sme znova deti s prvým pochopením krvi a diaľav
mávame vetru poetickým salutom šašiny
zamilovanej do vlastného koreňa
a vraciame sa domov rozložení na prvky
neochvejného zbohom

(z knihy Priestory)

„Starý Ister, večne mladý Dunaj, kým sa po vyše 2 850 km z Čierneho lesa vleje do Čierneho mora, nadobudne mnoho poetických pomenovaní – Donau, Dunaj, Duna, Dunav, Dunai... V literatúrach národov spojených s touto európskou veľriekou je nielen riekou života, ale aj riekou spájajúcou každého z nás s vlasťou, kultúrnymi spoločenstvami, v ktorých sa odrážajú naše spoločné dejiny, v ktorých sa zrkadlia naše súčasné i budúce nádeje," – napísal v úvodníku knihy Miroslav Bielik, básnik, predseda Spolku slovenských spisovateľov a zostavovateľ knihy.

Vasko Popa: Veľký pán Dunaj

Veľký pane Dunaju
V tvojich žilách prúdi
Krv bieleho mesta

Z lásky k nemu vstaň na chvíľku
Zo svojej postele lásky

Vysadni na najväčšieho kapra
Preraz olovené mraky
A navštív svoje nebeské rodisko

Prines do daru bielemu mestu
Rajské ovocie vtáctvo a kvety

Prines aj kameň ktorý možno jesť
A trošku vzduchu
Z ktorého sa neumiera

Klaňať sa ti budú kostolné veže
A ulice sa prestrú pred tebou
Veľký pane Dunaju

(preložil Miroslav Demák)

 

Katarína Pucovská