„Pokoj vám"

„Pokoj vám" (Jn 20, 19). Napriek tomu, že tento pozdrav je neformálny, vystihuje podstatu veľkonočného posolstva. Želať niekomu pokoj, želáme mu aj zdravia, aj šťastia, aj lásku.. lebo iba duševne vyrovnaný človek, bez trápenia a starostí, môže byť spokojný, mať pokoj. Dar pokoja je veľmi vzácny dar. Pokoj nám pomáha zvládnuť ťažkosti bez toho, aby nás pohltili tiesne, hnev či strach a prináša do nášho srdca dôveru, ktorá nás bude viesť pri ťažkých rozhodnutiach. „Mnohí ľudia žijú skromne a spokojne. Netrápi ich to, že iní žijú omnoho lepšie. Mohli by aj oni žiť lepšie, ale to by im bolo na hanbu." (Duško Radović) Zamyslime sa, či aj my môžeme dosiahnuť ten pokoj vo svojom srdci, či máme čisté svedomie.

 

V Novom Sade na centrálnom námestí dominuje rímskokatolícky kostol Mena Máriinho z roku 1895. Na stenách sú drevorezby zo života Ježiša Krista a na oknách bohaté vitráže maďarských a českých sklárov

 

V Novom Sade na centrálnom námestí dominuje rímskokatolícky kostol Mena Máriinho z roku 1895. Na stenách sú drevorezby zo života Ježiša Krista a na oknách bohaté vitráže maďarských a českých sklárov

 

V Novom Sade na centrálnom námestí dominuje rímskokatolícky kostol Mena Máriinho z roku 1895. Na stenách sú drevorezby zo života Ježiša Krista a na oknách bohaté vitráže maďarských a českých sklárov

 

V Novom Sade na centrálnom námestí dominuje rímskokatolícky kostol Mena Máriinho z roku 1895. Na stenách sú drevorezby zo života Ježiša Krista a na oknách bohaté vitráže maďarských a českých sklárov

 

Treba žiť pokojne a s vďakou si uvedomovať, čo všetko v živote máme, čoho všetkého sa nám dostáva. Namiesto porovnávania sa s inými, – veď to je porovnávanie neporovnateľného, každý z nás je iný, zvláštny, jedinečný, – radšej sa zamerajme na samých seba a na uvedomenie si svojho rastu. Treba si vážiť každý, aj ten najmenší vlastný pokrok, vedieť oceniť každý svoj krok vpred a byť zaň nesmierne vďačný.

V pôste sa treba intenzívnejšie zamýšľať nad sebou. Hľadať nápravu – aj to nás dokáže upokojiť. Tí senzitívnejší iste pociťujú veľký pokoj v chrámoch, čo im iste v súčasnosti, vo chvíľach izolácie veľmi chýba. V tých monumentálnych stavbách pokoj zo všetkých strán sála. Pokoj môžeme nachádzať a cítiť aj v šťastných domácnostiach. A taký domov, prístav bezpečný, treba neustále budovať a ochraňovať.

V evanjeliu sv. Ján píše: „Ježiš vo svojej reči pri poslednej večeri hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.

 

Katarína Pucovská