Stupeň spoločenskej integrovanosti slovenskej menšiny v Srbsku

Inštitút spoločenských vied z Belehradu (www.idn.org.rs) začal štúdiu venovanú integrácii národnostných menšín v Srbsku. Ciele výskumu sú vedecké a v súlade s odporúčaniami Rady Európy o nedostatku etnicky citlivých údajov v Srbsku. Prieskum je anonymný a odpovede zaslané respondentmi nemôžu byť žiadnym spôsobom spojené s ich identitou. Účasťou na prieskume alebo vyplnením dotazníka, ktorý trvá 15 - 20 minút, prispievate k získaniu reprezentatívnej a objektívnej verejnej mienky o tejto dôležitej sociálnej otázke. Tento dotazník je dobrovoľný, vyplníte ho dobrovoľne a očakávame od vás úprimné odpovede, a ak sa rozhodnete, môžete účasť v dotazníku kedykoľvek zrušiť. Sme však vďační, ak dokončíte začaté vypĺňanie dotazníka a odpoviete na všetky otázky. Dotazník vypĺňajú iba dospelí občania Srbskej republiky. Ak máte menej ako 18 rokov a nie ste občanom Srbskej republiky, ďakujem za váš záujem, ale pri spracovaní údajov nie je možné zohľadniť vaše názory. Pripojený je odkaz na dotazník v slovenskom a srbskom jazyku.

 

Stupeň spoločenskej integrovanosti slovenskej menšiny v Srbsku

 

Slovenský jazyk: https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/4444?lang=sk

Srbský jazyk: https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/4444?lang=sr-Latn

Inštitút spoločenských vied (Kraljice Natalije 45, Belehrad; www.idn.org.rs ) v spolupráci s Centrom výskumov etnicity z Belehradu uskutočňuje výskum verejnej mienky, ktorého účelom je zistiť stupeň spoločenskej integrovanosti národnostných menšín v Srbskej republike. Inštitút je akreditovaný ako verejná organizácia pre vedecký výskum a má oddelenie a odborníkov zapojených do výskumu verejnej mienky.

Srbská republika od roku 2002 vyvíja politiku ochrany národnostných menšín založenú na inštitucionálnom uznávaní a rozvinutej ústavno-právnej ochrane ich identity. Výskumom sa pokúšame zistiť, na aký spôsob podniknuté opatrenia prispeli k sociálnej integrácii národnostných menšín.

Prieskum sa vykonáva v súlade so zásadami, ktoré chránia respondentov pred porušením súkromia a odhalenia osobných údajov, a je založený na ochote respondentov zúčastniť sa prieskumu.

Všetky údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a uchovávajú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (vestník Službeni glasnik RS, č. 87/2018).

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tomto prieskume alebo o vašich právach a povinnostiach ako účastníka vedeckého prieskumu, na konci dotazníka sú telefónne čísla a e-mailové adresy výskumných pracovníkov vykonávajúcich prieskum a ktorí vám môžu poskytnúť ďalšie informácie o všetkom, čo vás zaujíma v súvislosti s týmto dotazníkom.

Na konci prieskumu môžete porovnať niektoré z vašich odpovedí s odpoveďami ostatných respondentov.

Vopred ďakujeme za spoluprácu!

 

Inštitút spoločenských vied