Klub poľnohospodárov Kulpín

Jubileá Hurbanovcov

V tomto roku si pripomíname dve okrúhle jubileá Hurbanovcov: 170 rokov narodenia otca Vladimíra Hurbana a 70 rokov úmrtia syna Vladimíra Hurbana Vladimírova. Vladimír Hurban , autor cestopisov a evanjelický farár v Starej Pazove sa narodil 5. mája 1850 v Brezovej na Slovensku a umrel v Starej Pazove 11. februára 1914. Jeho syn Vladimír Hurban Vladimírov VHV, vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban sa narodil 4. augusta 1884 v Starej Pazove a v rodisku aj zomrel pred sedemdesiatimi rokmi 28. septembra 1950. Za oboch platí, že boli slovenskými evanjelickými kňazmi, dramatikmi, publicistami a jedenými z najväčších osobností z vojvodinského prostredia.

 

Fotografie z knihy Storočie divadla v Starej Pazove

 

Fotografie z knihy Storočie divadla v Starej Pazove

 

Fotografie z knihy Storočie divadla v Starej Pazove

 

Vladimír Hurban – portrét akademického maliara K. M. Lehotského

 

Vladimír Hurban – portrét akademického maliara K. M. Lehotského

 

Prof.Dr. Jarmila Hodoličová v autorskom texte Svetozár Hurban-Vajanský a vojvodinské prostredie uvádza, že v slovenskom kultúrnom, národnom a literárnom živote nejestvuje taká rozvetvená a na každom tomto poli taká úspešná rodina, akou boli Hurbanovci. Hurbanovci by podľa nej mohli byť mimoriadne vďačným materiálom na skúmanie skrytých a dedičných génov, ktoré sa prejavili počas štyroch generácií hurbanovskej rodiny.

Dvaja Hurbanovci boli farármi v Pazove viac než trištvrte storočia (1874 – 1950) – píše Miroslav Demák v publikácii Dlhé tiene Hurbanovského osudu vydanej k storočnici staropazovskej fary. Knižočku vydali Miestna organizácia Matice slovenskej v Juhoslávii a Slovenský evanjelický a v. církevný zbor v Starej Pazove roku 1995.

 

Portrét VHV-ho namaľoval akademický maliar Pavel Pop a je súčasťou zbierky portrétov významných osobností dolnozemských Slovákov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Portrét VHV-ho namaľoval akademický maliar Pavel Pop a je súčasťou zbierky portrétov významných osobností dolnozemských Slovákov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Fotografia z knihy Storočie divadla v Starej Pazove

 

Fotografia z knihy Storočie divadla v Starej Pazove

 

Fotografia z knihy Slováci vo svete Jána Siráckeho (Matica slovenská, 1980)

 

Fotografia z knihy Slováci vo svete Jána Siráckeho (Matica slovenská, 1980)

 

Druhý syn dr. Jozefa Miloslava Hurbana Vladimír Hurban zaujal faru staro-pazovskú roku 1875, kde slúžil temer 40 rokov. Za manželku si vzal Augustu Štúrovú, dcéru prísediaceho súdu Jána Štúra. Mali dvoje detí, syna Vladimíra a dcéru Ľudmilu.

Vladimír Hurban Vladimírov – VHV bol teda synom Vladimíra Hurbana a Augusty Štúrovej. Po matke bol vnukom Jána Štúra (brata Ľudovíta Štúra). Po otcovi bol vnukom Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej a synovcom Svetozára Hurbana-Vajanského.

 

Rodina Vladimíra Hurbana asi v rokoch výstavby novej fary (foto z knihy Dlhé tiene Hurbanovského osudu Miroslav Demák)

 

Rodina Vladimíra Hurbana asi v rokoch výstavby novej fary (foto z knihy Dlhé tiene Hurbanovského osudu Miroslav Demák)

 

Hurbanovci vždy mali blízko aj k divadlu a Vladimír Hurban založil v Starej Pazove slovenské divadlo. Jeho syn Vladimír Hurban Vladimírov (VHV) odrastal teda s divadlom, ktoré mu prirástlo k srdcu. V knihe Storočie divadla v Starej Pazove autorka Katarína Verešová uvádza spomienky VHV, v ktorých sa spovedá, že už ako chlapec bol „nesmierne zainteresovaný" za divadlo a tak „skrsla vo mne myšlienka, aby som ja so svojimi pajtášmi zariadil divadlo."

 

Jubileá Hurbanovcov

 

Jubileá Hurbanovcov

 

Vladimír Hurban Vladimírov (VHV) sa stal jedným z najväčších spisovateľov z vojvodinského prostredia. Písal básne, poviedky, divadelné hry, zo súčasného života dediny a libretá pre operety. Jeho hry: Záveje (1922), Zem (1931), Zámka škripí (1941), Milica Nikoličová (1922), S. O. S. (1923), Homo sapiens (1924), Divé husi (1933), Vinica zreje (1934)...

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

0 #1 RE: Jubileá Hurbanovcovpsd 2020-10-01 15:50
Koľko priateľstvo so Svetozarom Miletićom, otca VHV, Vladimira Hurbana - Jozefa Miloslava Hurbana mohlo mať vplyvu nato že sa tento ocitol tak ďaleko až v Starej Pazove, zostane možno aj záhadou... A to po roku 1867, keď započínala prudká maďarizácia...
Ináč, Miloš Crnjanski, počas diplomatickej služby v Berline, na navšteve Švedska, stretol ešte jedneho Hurbana - ako amnasadora v tej krajine. Zapísal (Embahade III), že mu vraj v detstve obľubená bola "Suva grana" Vajanského ( Ozaj, bola "Suchá ratolelsť" preložená do srbčiny ?)
Každá česť pani Pucovskej a Kulpin.net-u... psd
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články