Adventné hymny 2020

Počas tohto adventného obdobia členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu (The Lutheran World Federation LWF) zdieľajú hymny svojich zborov, aby ukázali, ako sa regióny luteránskeho spoločenstva pripravujú na Kristov príchod na tento svet. Do akcie Advent Hymns 2020 sa zapojil aj cirkevný zbor zo Selenče SEAVC v Srbsku v čele s Mgr. Miroslavom Poničanom, kaplánom, ktorý mal možnosť, spolu s cirkevným spevokolom Ozvena, oslavovať Boha v mene Svetového luteránskeho zväzu, a tým nám všetkým spríjemniť tento tohtoročný nezvyčajný advent. Pieseň Posvätný čas skomponoval Dr. Juraj Súdi na text Viery Benkovej a na úprave a v predvedení skladby sa podieľal aj Juraj Súdi ml.

 

Adventné hymny 2020

 

Adventné hymny 2020

 

Pieseň Posvätný čas nahrali v evanjelickom kostole v Selenči, ktorý je jeden z 29 zborov Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (SEAVC) v Srbsku. Najstarší členovia speváckeho zboru nosia tradičné selenčské kroje.

Aj takýmto spôsobom sa oslavuje rozmanitosť, jedinečnosť a zároveň jednota všetkých tých, ktorí sa tešia z narodenia Spasiteľa sveta.

Na stránke https://www.lutheranworld.org/advent-hymns?fbclid=IwAR0DFQwTewZ5Dsktwwxyaawn4485ipJpwWsgh2YvSaKIU_Dazz620owlOiY každý deň od začiatku adventu pridávajú jeden video. Vo väčšine prípadov ide o predvedenie už známych pesničiek, kým dnes 15. decembra 2020 bola spustená úplne nová skladba, v poradí 17 pieseň: Posvätný čas, reprezentujúca evanjelikov v Srbsku.

 

 

Selenčský cirkevný zbor aj samostatne nahral túto pieseň na youtube.

 

 

Katarína Pucovská