Klub poľnohospodárov Kulpín

SDM: Stavajte na pevnom základe

Na tropickom súostroví Vanuatu v južnom Pacifiku, ktoré je často postihované zemetraseniami, cyklónmi, sopečnými výbuchmi a ohrozuje ho aj stúpajúca hladina oceánu, treba starostlivo zvážiť terén aj vplyv podnebia. Preto si ženy z Vanuatu za tému tohtoročného Svetového dňa modlitieb (SDM) zvolili tému: Stavajte svoj dom na pevnom základe." (Mt 7, 24-27). Ženy z Vanuatu chvália Boha za úrodnú zem, za radostný spev vtákov, za detský džavot. Spoločne uvažujú nad svojím životom, nad každodennými zápasmi pri zabezpečovaní obživy, pri starostlivosti o životné prostredie a vzdelávaní detí. Ich problémy sú pre ne dôvodom chváliť Boha za to, že On je zdrojom ich sily, keď sa usilujú uchrániť deti pred podvýživou a vytvoriť mladým ľuďom príležitosti. To prvé, čo sa môžeme naučiť od žien z Vanuatu, je, že pre Vanuatčanov je zem tým, čo je pre dieťa matka. Za ženy Vanuatu sa dnes, ale aj v predchádzajúcich niekoľkých dňoch, modlil ženy z našich slovenských cirkevných zborov.

 

Účastníci SDM v Šíde, Petrovci a Kovačici

 

Účastníci SDM v Šíde, Petrovci a Kovačici

 

Účastníci SDM v Šíde, Petrovci a Kovačici

 

Účastníci SDM v Šíde, Petrovci a Kovačici

 

V Šíde v stredu, v rámci stredtýždňového večierka, oslávili Svetový deň modlitieb 2021 a ním sa pridali k modlitebníčkam sláviacim SDM v 180 krajinách celého sveta, s cieľom združovať ženy rôznych rás, kultúr a tradícií, sympatizovať s problémami iných krajín a modliť sa s nimi a pre ne. V Petrovci včerajší večierok venovali SDM a v kovačickom chrámu Božom tohtoročný Svetovy Deň Modlitieb usporiadali dnes a ku kovačickým ženám sa pridali ženy z evanjelických CZ z Jánošíka a Hajdušice, ako aj predstavitelia Evanjelickej metodistickej cirkvi a hostia zo Srbskej pravoslávnej cirkvi.

 

Z dnešných SDM večierkov v Starej Pazove, Kulpíne, Laliti, Vojlovice, v Hložianoch a Aradáči

 

Z dnešných SDM večierkov v Starej Pazove, Kulpíne, Laliti, Vojlovice, v Hložianoch a Aradáči

 

Z dnešných SDM večierkov v Starej Pazove, Kulpíne, Laliti, Vojlovice, v Hložianoch a Aradáči

 

Z dnešných SDM večierkov v Starej Pazove, Kulpíne, Laliti, Vojlovice, v Hložianoch a Aradáči

 

Z dnešných SDM večierkov v Starej Pazove, Kulpíne, Laliti, Vojlovice, v Hložianoch a Aradáči

 

Z dnešných SDM večierkov v Starej Pazove, Kulpíne, Laliti, Vojlovice, v Hložianoch a Aradáči

 

Z dnešných SDM večierkov v Starej Pazove, Kulpíne, Laliti, Vojlovice, v Hložianoch a Aradáči

 

Zdroj: facebook

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články