Klub poľnohospodárov Kulpín

Rozlúčka s maturantmi

Na gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci dnes slávnostne odovzdali vysvedčenia a diplomy maturantom gymnázia v školskom roku 2020/2021, kým žiakom kuchárskeho odboru vysvedčenia a potvrdenia o absolvovaní školy budú udelené v piatok 11. júna 2021. K maturitnej skúške pristúpilo 60 maturantov gymnázia z troch tried ako aj 13 žiakov trojročného kuchárskeho odboru. Záverečné maturitné skúšky úspešne zdolalo 58 žiakov gymnázia a všetci vyškolení kuchári. Priemerná známka na maturite je 4,41– teda veľmi dobrý. Povedala riaditeľka Jarmila Vrbovská, ktorá pozdravila všetkých maturantov a ďalej odovzdala slovo triednym profesorom, ktorí sa zmienili o každom žiakovi a odovzdali im vysvedčenia, diplomy a knižné odmeny. Žiak generácie je Daniel Miháľ a diplom Vuka Karadžića získalo sedem maturantov.

 

Najlepší žiaci získali Vukov diplom

 

Najlepší žiaci získali Vukov diplom

 

Daniel Miháľ

 

Daniel Miháľ

 

Triedni profesori

 

Triedni profesori

 

Jarmila Vrbovská, Daniel Miháľ a Annamária Boldocká Grbićová

 

Jarmila Vrbovská, Daniel Miháľ a Annamária Boldocká Grbićová

 

Maturanti

 

Maturanti

 

Maturanti

 

Maturanti, ktorí boli ubytovaní na internáte so správcom Pavlom Turanom

 

Maturanti, ktorí boli ubytovaní na internáte so správcom Pavlom Turanom

 

Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili aj predstavitelia Obce Báčsky Petrovec

 

Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili aj predstavitelia Obce Báčsky Petrovec

 

Povzbudenie do budúceho života a báseň na rozlúčku

 

Povzbudenie do budúceho života a báseň na rozlúčku

 

Radosť z ukončenia štvorročného školenia, či smútok z rozchodu

 

Radosť z ukončenia štvorročného školenia, či smútok z rozchodu

 

Vukov diplom získalo sedem žiakov: Xénia Medovarská, Sára Obuchová, Daniel Miháľ, Miloslav Denďúr, Martin Ján Javorník, Valentína Hudecová a Martin Pavčok.

Diplomy a vysvedčenia žiakom udelili triedny profesori: Annamária Boldocká Grbićová, Jaroslav Grňa a Tatiana Kriváková Amidžićová. Na dnešnom slávnostnom ceremoniáli na petrovskom gymnáziu boli aj predstavitelia Obce Báčsky Petrovec: predsedníčka Jasna Šprochová a predseda zhromaždenia obce Ján Jovankovič.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články