Deti deťom

Združenie petrovských výtvarných umelcov (ZPVU) zrealizovalo projekt spojený s detským výtvarným táborom na ktorom 19. júna 2021 deti kreslili slovenské motívy na miniatúry, plátenné tašky a drevené lopáriky. Na tábore sa zúčastnilo zo 30 detí vo veku 12-18 rokov zo škôl a združení z Petrovca, Magliću, z Kulpína a Selenče. Jedno teplé sobotné odpoludnie deti a ich učitelia vyfarbovali slovenské ornamenty a krásne umelecké diela, ktoré vznikli sa predávali počas Slovenských národných slávností na Jarmoku umenia v Báčskom Petrovci. Zárobok z predaja bol určený združeniu Objatie/Zagrljaj z Kulpína a združeniu detí s osobitnými potrebami MY z Petrovca. Kulpínskemu združeniu v týchto dňoch odovzdali 6.450 dinárov a tiež zvyšné umelecké práce. „Bolo nám potešením urobiť radosť deťom a vedeniu tohto združenia, ktoré vedelo oceniť naše úsilie," povedala predsedníčka ZPVU Mária Struhárová odovzdávajúc pomoc predsedníčke združenia Objatie Jarmile Zelenákovej.

 

Jarmila Zelenáková, Sava Spremo a Mária Struhárová (Foto Ondrej Benka)

 

Jarmila Zelenáková, Sava Spremo a Mária Struhárová (Foto Ondrej Benka)

 

Odovzdávanie pomoci v združení Objatie v Kulpíne (Foto Ondrej Benka)

 

Odovzdávanie pomoci v združení Objatie v Kulpíne (Foto Ondrej Benka)

 

Odovzdávanie pomoci v združení Objatie v Kulpíne (Foto Ondrej Benka)

 

Účastníci a organizátori júnového detského výtvarného tábora (Foto Ondrej Benka)

 

Účastníci a organizátori júnového detského výtvarného tábora (Foto Ondrej Benka)

 

Projekt Deti deťom bol zrealizovaný vďaka spoločnosti Telekom, ktorá uhradila trovy výtvarného tábora. Osoh z akcie bol viacnásobný. Deti užitočne strávili sobotňajšie teplé odpoludnie, bližšie sa oboznámili so slovenskou ornamentikou, zdokonaľovali si zručnosti v precíznosti, kamarátili sa v príjemnom chládku nádvoria miestneho spoločenstva v Petrovci... Združenie petrovských výtvarných umelcov sa s prácami prezentovalo na Jarmoku umenia a o nič menej dôležitý je aj ten hrejivý pocit z dobrého skutku v prospech iných. Združenie Objatie z Kulpína a MY z Báčskeho Petrovca sa iste potešia každému dináriku, ktorý im pomôže ďalej rozvíjať svoju činnosť.

 

Deti deťom

 

Katarína Pucovská