Klub poľnohospodárov Kulpín

Medzinárodné podujatie o živote dolnozemských Slovákov

Už po 13-krát v Nadlaku v dňoch 9. – 12. septembra t. r. udelili Cenu Ondreja Štefanka a zrealizovala sa medzinárodná konferencia. To, čo bolo neobvyklé, je termín podujatia. Totiž v rokoch 2009 až 2019 tieto prebiehali v marci, lebo Ondrej Štefanko sa narodil 18. marca 1949. Vlani kvôli pandémii covidu19 konferencia sa neuskutočnila v plánovanom termíne 20. a 21. marca 2020, prestížne ocenenie bolo udelené v septembri, ale zborník prác takmer 300-stranový pod názvom Medzi ornamentom a umeleckým gestom (Výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov) vyšiel a účastníci tohtoročnej konferencie ho v tlačenej podobe aj dostali.

 

Medzinárodné podujatie o živote dolnozemských Slovákov

 

Medzinárodné podujatie o živote dolnozemských Slovákov

 

Medzinárodné podujatie o živote dolnozemských Slovákov

 

V tomto roku za dodržiavania protipandemických opatrení a za účasti iba zaočkovaných referentov vo štvrtok 9. septembra bolo slávnostné udelenie Ceny Ondreja Štefanka. Rozhodla o tom porota v zložení: predsedníčka KVSIK Ľudmila Šomráková, predsedníčka CSS v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, dcéra Ondreja Štefanka Tatiana Štefanková a nositelia ceny Ondreja Štefanka Katarína Melegová-Melichová, Ivan Miroslav Ambruš, Michal Babiak a Pavel Hlásnik na svojom online zasadnutí 6. marca 2021 a tohtoročnými laureátmi sa stali: za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete spisovateľka, esejistka, publicistka a filozofka Etela Farkašová zo Slovenskej republiky a vedec, pedagóg, publicista a kultúrny dejateľ Ján Kišgeci zo Srbska, kým za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete Edita Pečeňová z Maďarska.

 

Medzinárodné podujatie o živote dolnozemských Slovákov

 

Medzinárodné podujatie o živote dolnozemských Slovákov

 

 

Vzhľadom na to, že zdravotný stav laureátke Etele Farkašovej nedovolil zúčastniť sa udelenia, časť laudacio z pera Michala Babiaka prečítala Ľudmila Šomráková a ocenenie jej odovzdajú v Bratislave. Laudacio na Jána Kišgeciho mala Katarína Melegová-Melichová a na Editu Pečeňovú Pavel Hlásnik. Obaja ocenení sa po prebratí ocenenia, dojatí, poďakovali. Na ceremoniáli odovzdávania cien boli prítomní aj početní hostia: JE veľvyslanec SR v Bukurešti Karol Mistrík, predseda DZSČR a poslanec DZSČR v parlamente Rumunska Adrian Miroslav Merka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka s delegáciou, senior SEAVC seniorátu v Rumunsku Ľudovít Bobčok, podpredseda CSS v Maďarsku František Zelman a ďalší. V mene organizátorov podujatia – Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku ich privítala generálna tajomníčka DZSČR Bianca Unc, ktorá aj moderovala toto podujatie.

Oceneným pogratulovali a prítomných oslovili: JE veľvyslanec SR v Bukurešti Karol Mistrík, predseda DZSČR Adrian Miroslav Merka, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka, predsedníčka MOMS Petrovec a Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej na Slovensku Katarína Melegová-Melichová, v mene NRSNM a MSS Svetlana Zolňanová a odborný inšpektor pre slovenské a české školy v Rumunsku Janko Gubáni.

V piatok 10. a v sobotu 11. septembra prebiehala medzinárodná konferencia na tému Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov. Na konferenciu sa prihlásilo 47 autorov so 40-timi príspevkami, lebo na niektorých príspevkoch sa podieľali aj dvaja autori. Niektorí autori mali možnosť pricestovať do Nadlaku a prezentovať svoje referáty, kým iní to urobili online a ďalší dodajú svoje príspevky do zborníka, ktorý už tradične bude publikovaný do budúcej konferencie.

Na konferenciu sa prihlásili účastníci z Rumunska, Srbska, Slovenska, Maďarska a Chorvátska. V Nadlaku svoj príspevok predniesli Svetlana Zolňanová na tému Ako zachovať slovenské školy v Srbsku – kurikulárne aspekty vzdelávania a Katarína Melegová-Melichová na tému Krúžok Sládkovič – miesto tvorivého nepokoja. Prostredníctvom online prezentácie Tatiana Brtková hovorila na tému Začiatok strednej školy v Kovačici, Anna Medveďová o Poslaní Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci cez prizmu štatistiky a Vladimír Valentík na tému Umelecká tvorba výtvarných pedagógov na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci. Do zborníka prispejú Anna Makišová s témou Vyučovanie slovenského jazyka na stredných školách v Srbsku a súťaže zo slovenského jazyka, Janko Ramač a Daniela Marčoková s príspevkom Študovanie farárov a učiteľov z Dolnej zeme na evanjelických vzdelávacích inštitúciách v prvej polovici 19. storočia, Mária Andrášiková s témou Význam stredných škôl pre vojvodinských Slovákov, Ján Chrťan Slovenské gymnázium? Ale kde? „Dilema" vojvodinských Slovákov o mieste založenia strednej školy (historický aspekt a význam) a Vladimír Francisty s príspevkom Efektívnosť GeoGebra prostredia v kombinovanom učení funkcií. Do zborníka zahrnú rozhodnutie komisie o laureátoch tohtoročnej Ceny Ondreja Štefanka, ako aj laudacio na ocenených.

 

K. Melegová-Melichová

Foto: Ondrej Melich

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články