Klub poľnohospodárov Kulpín

Inštalácia Martina Bajzu

V piatok 24. septembra 2021 v kovačickom kostole prebiehala inštalácia Mgr. Martina Bajzu za zborového farára zjednoteného cirkevného zboru v Kovačici. K zjednoteniu dvoch kovačických cirkevných zborov do jedného došlo 16. 09. 2020 a bola to významná historická udalosť: dve presbyterstvá (Kovačica I a II) sa rozhodli zjednotiť pod duchovným vedením Martina Bajzu, ktorý bol od roku 2013 farárom v cirkevnom zbore Kovačica II. Od začiatku tohto roka 2021 administratívne v Kovačici už pôsobí iba jeden zbor a na včerajšej slávnosti za jeho farára inštalovali Mgr. Martina Bajzu. Slávnostný čin inštalácie vykonal d.p. Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku.

 

Foto: Ana-Andrea Holíková

 

Foto: Ana-Andrea Holíková

 

Foto: Ana-Andrea Holíková

 

Foto: Ana-Andrea Holíková

 

Foto: Ana-Andrea Holíková

 

Foto: Ana-Andrea Holíková

 

Foto: Ana-Andrea Holíková

 

Foto: Ana-Andrea Holíková

 

Foto: Ana-Andrea Holíková

 

Zjednoteniu dvoch kovačických cirkevných zborov do jedného pôvodného predchádzali náročné prípravy. Tie boli potrebné, keďže išlo o nanajvýš citlivú záležitosť a rozkol v dvoch presbyterstvách pretrvávajúci štyri desaťročia.

Včerajšia slávnosť inštalácie predstavovala teda historickú udalosť a tá nadväzovala na 219 ročné kovačické dejiny. Slávnostné služby Božie sa totiž usporiadali v rovnaký dátum ako aj tie, keď bol inštalovaný prvý farár na Slovenskom Bardáni, odkiaľ sa roku 1802 Slováci presťahovali na priestor dnešnej Kovačice.

 

Inštalácia Martina Bajzu

 

Na obraze Jána Glózika, ktorý novoinštalovanému kňazovi venovali vďační cirkevníci, je zobrazená inštalácia a text z Matúšovho evanjelia: „Nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar."

V jednote je sila a tak sa aj všetko ľahšie znáša.

Mgr. Martin Bajza (16. 12. 1980 Pančevo) sa narodil v rodine Martina Bajzu a Zuzany rodenej Kraskovej. Základnú školu vychodil v Kovačici a maturoval na kovačickom Gymnáziu Mihajla Pupina v roku 1999. Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval roku 2004. Ordinovaný bol 31. 10. 2004 v Kovačici a v cirkevnom zbore vo Vojlovici pôsobil v období rokov 2004 – 2012. Od roku 2013 slúžil v cirkevnom zbore Kovačica II. Dňa 29. júna 2014, na sviatok apoštolov Petra a Pavla, ho v kovačickom evanjelickom kostole slávnostne uviedli do funkcie zborového farára kovačického zboru číslo 2. Inštaláciu vykonal d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články