Teta Imreková

V tieto májové dni si celá Európa a možno povedať, že aj celý svet pripomína 77. výročie porážky fašizmu a ukončenia II. svetovej vojny. Dnešný deň 9. máj oslavujeme ako Deň víťazstva nad fašizmom. V II. svetovej vojny uhasli mnohé životy. Teta Imreková bola bojovnícka matka, ktorá v II. sv. vojne stratila dvoch synov. Jej svet sa zrútil, a aj manžel čoskoro umrel. Pochovala ho spolu so synmi na petrovskom partizánskom cintoríne. Stratu svojich synov teta Imreková nahrádzala materinskou láskou k iným chlapcom v Žiackom internáte v Petrovci i v politicko-verejnej činnosti v obci. Syn Michal, narodený roku 1925 v Pivnici, zahynul 13. apríla 1945 v Josipovci a syn Jaroslav, narodený tiež v Pivnici, žiak petrovského gymnázia, roku 1927, o tri týždne neskoršie, 2. mája 1945 v Podravskom Kloštari. Obaja bratia odišli do boja z Petrovca 11. 11. 1944. Básnik Pavel Mučaji vzdal hold tete Imrekovej v básnickej zbierke Moja Itaka.

 

Teta Imreková

 

Teta Imreková

Aj ja som mala...
Ó, ľudia, mala.
Boli jak ruky,
boli jak oči,
DVAJA.
Lež keď ste ich zvali svet z pekiel vykúpiť,
odišli z tohto raja.

Zo zeme májovej vytryskli bolesti
a je ich veľa, veľa.
Že človek unesie celé to bremeno,
nikdy som nevedela,
nikdy nevedela.

A boli orli. Orlíčatá. Orli.
A mali silné krídla.
Ach, že ťa pretromfnem, bože môj jediný,
nikdy som netušila,
nikdy netušila.

Teraz som sama ako Ty.
Tú lásku nikto nesplatí,
nikto tú lásku nesplatí.

 

Katarína Pucovská