Národnostná zrada?

„Triezvou mysľou a čistého svedomia možno konštatovať, že predovšetkým zásluhou škôl a cirkvi, ale aj Matice slovenskej, sa na týchto priestoroch už takmer tri storočia zachováva slovenskosť. Národnostná rada v tom smere pôsobí však iba vyše desaťročie a teda absolvovala iba základoškolské vzdelanie. Preto by sa snáď ani nesmela správať nadradene a povýšenecky. Ešte jej chýba nadstavba. Veľa toho by sa ešte asi mala a mohla učiť a naučiť z našej minulosti, ale aj dobre načúvať pulzovaniu spoločenstva a čo najsprávnejšie konať v prospech tunajších Slovákov. Žiadne iné záujmy, a zvlášť nie tie stranícke, by sa nesmeli uprednostniť. Keďže je od začiatku naša Rada až výrazne stranícky prifarbená, zdá sa že namiesto aby nás Slovákov spájala, ona nás skôr triešti." Tieto vety boli uverejnené na tejto stránke 14. 05. 2012, odvtedy sme osem rokov starší, no asi nie aj múdrejší. Politika sa od samotného začiatku vtlačila do NRSNM a napriek upozorneniam tých obozretných a zahľadených do budúcnosti, že centralizácia moci v NRSNM môže byť nebezpečná, práve to sa od začiatku robilo. Teraz sa nám to pomstí. Na hrubú národnostnú zradu v týchto dňoch upozorňujú aj kysáčski osvetoví pracovníci.

 

Národnostná zrada?

 

Úplne ignorovať názor väčšiny, vôľu zamestnancov, tých, ktorých sa zmena na vedúcej pozícii priamo týka, nevedie k dobrému a v žiadnom prípade to nesmeruje k národnostnému zmiereniu už výrazne stranícky rozdeleného etnika. Skôr to vedie k ďalšej zvade, rozkolu. Sú smutné a pre našu národnostnú identitu aj zhubné také ignorantské postoje. Namiesto „hasenia ohňa", čo by NRSNM iste mala robiť (keďže je zachovanie slovenskosti v jej kompetencii...), vytvára skôr „zlú krv" v čoraz viac kolektívoch. Svojvôľou jednotlivcov z najvyšších postov v NRSNM sa už roky na všetky vedúce postavenia takmer spravidla vymenúvajú stranícky prifarbení jednotlivci.

Možno by nebolo od veci pouvažovať nad tým, prečo sa v susedných krajinách (napr. v Maďarsku) asimilácia Slovákov v povojnovom období rapídne zrýchľovala a zvážiť jej dôvody. Tiež zhodnotiť, či sa neuberáme rovnakým smerom?

Rozdeľ a panuj – zvaď a vládni!

„Dlhodobo, straníckosť rád vskutku negatívne ovplyvní národnostnú identitu menšín v Srbsku. Nešťastie národnostných menšín je v tom, že Zákon o národnostných radách žičí ambicióznym politikom. Volebné pravidlá sú tak určené, že silná stranícka podpora vo voľbách do národnostných rád, môže voviesť do rady veľký počet príslušníkov tej strany. Okrem toho, v Srbsku platí pravidlo, že sa odborníci a ľudia dobrého renomé vyhýbajú stranám a preto sú následne v politických stranách aj v národnostných radách častejšie tí, z menej vedomostí a integrity. Je celkom možné, reálne príklady to aj potvrdzujú, že sa do národnostných rád národnostných menšín dostane väčšina bez vysokého vzdelania a odbornej kvalifikácie, ktoré by zodpovedali príslušnostiam národnostných rád." Písal v roku 2015 Miroslav Keveždi. Viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7667-komu-zalezi-na-cestnom-kole

V autorskom texte M. Keveždi tiež uvádza, že sa politici v národnostných radách neostýchajú využívať na vlastné ciele aj médiá a kultúrne ustanovizne, v ktorých sú zakladateľmi. Vplyv na kádrovú politiku sa odzrkadľuje aj na dosadzovanie riaditeľov a redaktorov, ktorí poslúchajú politickú väčšinu v rade a nechávajú nadostač priestoru na vyhlásenia a vystúpenia politikov (samozrejme s potláčaním opozičných hlasov). Finančné plány kultúrnych ustanovizní sa pod vplyvom straníckych správnych výborov a poslušných riaditeľov ľahko prispôsobia potrebám menšinových straníckych lídrov.

V politike zrada býva častá, no zrada národná, či národnostná, tá býva dejinami súdená.

 

Katarína Pucovská