KUS Zvolen

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) je podujatie, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v septembri v 49 štátoch Európy. Téma ročníka 2021 je "Dedičstvo pre všetkých". Tohtoročným programom sa má oslavovať spoločné dedičstvo Európy, ale aj naša rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok. Od roku 2002 Dni európskeho kultúrneho dedičstva prebiehajú aj v obci Báč. Včera v rámci podujatia Stredisko pre organickú výrobu zo Selenče a Klaster Dunav usporiadali okrúhly stôl Ekologická výroba a spracovanie liečivých, aromatických a koreninových rastlín a večer odznel duchovný koncert v chráme františkánskeho kláštora, na ktorom vystúpil aj cirkevný spevokol Ozvena evanjelického cirkevného zboru zo Selenče a komorný zbor Zvony zo Selenče, oba pod vedením Juraja Súdiho. Dnes na stredovekej báčskej pevnosti okrem iných vystúpila aj folklórna skupina Pramienok Základnej školy Jána Kollára zo Selenče a spojené súbory: Zbor Základnej školy Vuka Karadžića z Báča a Orchester Jána Kollára zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho. Zajtra podujatie pokračuje športovým súťažením.

 

Selenčskí žiaci (Foto Nataša Klinovská)

 

Selenčskí žiaci (Foto Nataša Klinovská)

 

Jozef Gašparovský sa roky venuje ekologickej výrobe (foto Gordana Bjelajac)

 

Jozef Gašparovský sa roky venuje ekologickej výrobe (foto Gordana Bjelajac)

 

Komorný zbor Zvony, vokálne dueto Mária Turanská a Jaroslav Pecník

 

Komorný zbor Zvony, vokálne dueto Mária Turanská a Jaroslav Pecník

 

Spojené súbory: Zbor Základnej školy Vuka Karadžića z Báča a Orchester Jána Kollára zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho

 

Spojené súbory: Zbor Základnej školy Vuka Karadžića z Báča a Orchester Jána Kollára zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho

 

Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle", organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.

Tohtoročná téma vyzýva národných a miestnych organizátorov, aby oslovili rôznorodejšie publikum, riešili bariéry (fyzický prístup, jazyk, zdravotné obmedzenia...) a zvážili, ako môžu zvýšiť angažovanosť nedostatočne zastúpených skupín pri prezentácii a interpretácii kultúrneho dedičstva. Sú vítané aktivity otvorené a prístupné pre všetkých. Aj malá zmena môže pomôcť v tomto ambicióznom cieli.

 

Pevnosť Báč bola postavená v rokoch 1338–1342, dodnes sa zachovalo pár zrúcanín a jedna veža Donžon trčiaca ako výkričník do neba

 

Pevnosť Báč bola postavená v rokoch 1338–1342, dodnes sa zachovalo pár zrúcanín a jedna veža Donžon trčiaca ako výkričník do neba

 

Stredoveká pevnosť v Báči získala roku 2018 GrandPrix cenu Európskej únie pre kultúrne dedičstvo Európa Nostra. Ide o najprestížnejšiu cenu v oblasti konzervácie kultúrneho dedičstva. Túto pevnosť spred takmer 700 rokov máme tu vedľa nás, na asi 5 kilometrov od Selenče. V obci Báč, do ktorej patrí aj slovenská osada Selenča, asi 20 percent obyvateľstva má slovenské korene.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články