Ivetin predmaturitný sólistický koncert

S piesňou odrastala. Jej obľúbenými hračkami boli hudobné nástroje, ktorých v ich dome vždy bolo dosť. Lásku k hudbe jej vštepili otec Samuel Kováč ml. a starý otec Samuel Kováč st., obaja zapísaní do dejín našej vojvodinskej hudobnej tvorby. Aj keď si od mala rada zabrnkala na gitare, predsa najradšej udierala po klávesoch. Tie čierne a biele platničky a ich hudobné nuansy počas rokov dôkladne spoznala a dôverne si s nimi potykala, lebo práve ony vedeli do správnych hudobných tónov pretaviť jej emócie. To potvrdil aj včerajší prvý sólistický koncert. Diela, s ktorými sa mladá klaviristka Iveta Kováčová obecenstvu predstavila, technicky bravúrne zvládla, a virtuóznym predvedením ich dokázala pozmeniť na silný odkaz hudby. Po celý čas hrala presvedčivo, bez zaváhania a kontrastné emócie preniesla aj na prítomných, ktorí sa nechali unášať hudbou a spolu s interpretkou prežívali atmosféru napätia, drámy, vzdoru, ale aj lyrickej nálady, radosti a nehy.

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Ivetin predmaturitný sólistický koncert

 

Prvé hodiny klávira Iveta absolvovala u Marieny Stankovićovej Krivákovej. Po skončení základnej hudobnej školy Josipa Slavenského v Novom Sade zapísala sa do Strednej hudobnej školy Isidora Bajića, kde sa dostala do triedy vynikajúcej odborníčky Edit Miavec. Profesorka Miavec bola prítomná aj na včerajšom koncerte Ivety Kováčovej, oduševnenie neskrývala a o svojej žiačke povedala, že si ju zvolila, lebo je usilovné, talentované a temperamentné dievča. O temperamente a talente mladej virtuózky sa presvedčili prítomní na koncerte, ktorí si dlhotrvajúcim potleskom na záver vymohli zahrať aj prídavok. Bola to skladba Stevana Kovacsa Tickmayera Passamezo Ongaro.

Koncert klasickej hudby Ivety Kováčovej z Petrovca prebiehal v slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Mladá hudobníčka sa na ňom predstavila skladbami, ktoré si zvolila pre svoj maturitný koncert, ktorý bude vo štvrtok v Strednej hudobnej škole Isidora Bajića v Novom Sade. Aj keď formálne ešte nezakončila strednú školu, úspešne urobené prijímačky na Vysokú školu múzických umení v Bratislave už má za sebou, rozhodla sa teda aj profesionálne sa venovať hudbe.

Na úvod koncertu sa kratšie prihovoril Ivetin otec Samuel Kováč a na ňom vystúpila aj Ivetina spolužiačka a dobrá kamarátka, huslistka Đurđina Konstantinović. Iveta si pre koncert zvolila tieto diela:
J. S. Bach: Prelúdium a fúga č. 12 f mol
L. van Beethoven: Sonáta op.31 č. 2 d mol
A. Scriabin: Etúda op. 2 č. 1 cis mol,
S. Bortkiewicz: Etúda op.15 č. 9 fis mol
J. Brahms: Rapsódia g mol op. 79 č.2
S. Kovacs Tickmayer: Passamezo Ongaro

Đurđina Konstantinović zahrala skladby:

Pierre Rode, capricen 24 a
N. Paganini, capricen 16

Iveta Kováčová je aj vynikajúcou speváčkou a úspešnou skladateľkou. Tým sa plánuje aj ďalej baviť a tvoriť niečo nové.

 

 

Katarína Pucovská