Politika Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) v pondelok 7. septembra 2020 Ivan Korčok, šéf slovenskej diplomacie, prijal Milana Jána Pilipa, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Na pracovnom stretnutí sa zhodli, že sa politika Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom ani v najmenšom neodchýli od proklamovanej rovnosti všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj od všeobecného záujmu ich materskej krajiny o ich život, prínos v oblasti krajanských aktivít, ako aj v ocenení ich vkladu pri vytváraní pozitívneho obrazu Slovenska vo svete ako mladého štátu s úspešným príbehom.

 

Politika Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom

 

Ivan Korčok sa zaujímal o konkrétne výstupy finančnej pomoci krajanom s ohľadom na krátkodobé i dlhodobé investičné projekty, ktoré sa dotýkajú najmä skvalitnenia krajanského života Slovákov v tých štátoch juhovýchodnej Európy, v ktorých požívajú zákonný status národnostných menšín. V súčasnosti, ako potvrdil M. J. Pilip, sa na bilaterálnej úrovni s Maďarskom rieši odkúpenie budovy Evanjelického kostola na Rákocziho triede v blízkom centre Budapešti vládou Maďarska do vlastníctva Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a následné spoločné financovanie jeho rekonštrukcie v pomere 50:50 maďarskou i slovenskou stranou tak, aby po zavŕšení projektu mohol v maximálnej miere slúžiť Slovákom nielen v hlavnom meste, ale v celom Maďarsku ako inštitucionálne, ale aj kultúrno-spoločenské centrum s viacúčelovým využitím.

V podobnom duchu, ako informoval ministra Ivana Korčoka predseda ÚSŽZ, sa úrad v komunikácii s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, zaoberá myšlienkou výstavby rovnako reprezentatívneho Slovenského domu v Novom Sade. Aj tento finančne náročný investičný projekt by v plnom rozsahu i obsahu mal spĺňať atribúty i predstavy Slovákov v srbskej Vojvodine, ktorých mimoriadne hodnotná a pestrá činnosť (najmä v oblasti vzdelávania, kultúry - najmä divadelníctva, folkloristiky a výtvarného umenia, ale aj vedy a výskumu, v mediálnej sfére, vydavateľskej činnosti a knižnej kultúry) by sa tak dočkala "zastrešenia" v jednotnom a akiste i jedinečnom výsostne slovenskom centre.

Tieto, ako aj ďalšie impulzy a motivácie pre rozvoj krajanského života, ochraňovanie a šírenie slovenskosti - najmä v oblasti vzdelávania, zveľaďovania slovenského jazyka a v uchovávaní kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí, budú v centre pozornosti ÚSŽZ aj pri vytváraní novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025.

Celý článok TU: https://www.uszz.sk/sk/stranka/4983/ivanovi-korcokovi-sefovi-slovenskej-diplomacie-priblizil-milan-jan-pilip-predseda-uszz-aktualne-klucove-ulohy-a-posolstva-vo-vztahu-ku-krajanom