MOMS Kulpín

Poďakovanie za úrody zeme

„Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. No dnešný svet sa riadi iným pravidlom: „Jedz, pi, veseľ sa". Myseľ sa namáha len kvôli zisku. Zisku za akúkoľvek cenu: podvod, útlak, obmedzovanie, klamstvo. Ešte, ešte a ešte! Málo, stále málo, sebe a len sebe, na ťažké dni... Rastie bohatstvo, rastú aj potreby. Srdce nie je otvorené pre milosrdenstvo, pre lásku, miesto v ňom je len pre obchodníkov a ziskuchtivé vzťahy. Ty mne, ja tebe. Zabúda sa však na hlavné. Zabúda sa na dušu, rajské to vtáča, ktoré žije v našom pominuteľnom tele..."– uvádza sa to na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky https://www.mosr.sk/podakovanie-za-urody-zeme/?pg=7. A mnohé naše kostolné oltáre v tieto októbrové dni sú vyzdobené s úrodami zeme.

 

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor Silbaš

 

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor Silbaš

 

Poďakovanie za úrody zeme v kulpínskom chráme Božom (foto Dušan Plachtinský)

 

Poďakovanie za úrody zeme v kulpínskom chráme Božom (foto Dušan Plachtinský)

 

V Petrovci za dary zeme ďakovali v minulú nedeľu

 

V Petrovci za dary zeme ďakovali v minulú nedeľu

 

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor Erdevík

 

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor Erdevík

 

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kysáči

 

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kysáči

 

V Selenči v rímskokatolíckom kostole (foto Kanja Kristina)

 

V Selenči v rímskokatolíckom kostole (foto Kanja Kristina)

 

Evanjelický kostol Primoža Trubara v Ľubľane (foto Geza Filo)

 

Evanjelický kostol Primoža Trubara v Ľubľane (foto Geza Filo)

 

ECAV v Slovinsku má podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 približne 18 000 členov, čo je 0,8 % obyvateľstva Slovinska. Cirkev má 13 cirkevných zborov, z ktorých 11 sa nachádza v severovýchodnej časti krajina, nazývanej Prekmurje. Začiatky Evanjelickej cirkvi v Slovinsku siahajú do 16. storočia z obdobia reformátora Primoža Trubara. Primož Trubar bol slovinský protestantský reformátor, zakladateľ a prvý dozorca protestantskej cirkvi slovinskej krajiny, konsolidátor Slovinska a autor prvej slovinskej tlačenej knihy.

Evanjelickým farárom ľubľanskom chráme Primoža Trubara je Geza Filo, ktorý je aj predseda dozornej rady a ktorý bol v období rokov 2013 – 2019 biskupom ECAV v Slovinsku. Súčasným biskupom slovinskej evanjelickej cirkvi je Leon Novak.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články