MOMS Kulpín

Odovzdané Ceny Obce Báčsky Petrovec

Pri príležitosti 15. októbra, Dňa Obce Báčsky Petrovec, včera v sieni SVD usporiadali slávnostnú akadémiu na ktorej boli udelené najvyššie obecné ocenenia zaslúžilým jednotlivcom, spolkom a združeniam. Nositeľom tohtoročnej Ceny Obce Báčsky Petrovec je storočný Spolok petrovských žien a Osobitné uznania na rok 2021 získala hudobníčka Mariena Stankovićová Kriváková z Petrovca a Kulpínčan prof. Dr. Michal Babiak, kým Športové uznania udelili Jánovi Murtínovi z Hložian a Združeniu športových rybárov Ribolovac z Maglića. Blahoželáme!

 

Odovzdané Ceny Obce Báčsky Petrovec

 

Odovzdané Ceny Obce Báčsky Petrovec

 

Odovzdané Ceny Obce Báčsky Petrovec

 

Odovzdané Ceny Obce Báčsky Petrovec

 

Odovzdané Ceny Obce Báčsky Petrovec

 

Petrovské ženy začali organizovane pôsobiť v dávnom roku 1921, keď bola založená Odbočka Spolku československých žien. Predsedníčkou, a to až do roku 1941 keď táto ženská organizácia zanikla, bola Adela Greisingerová. V roku 1945 vznikol Protifašistický front žien – AFŽ, a neskôr toto združenie premenovali v Miestnu organizáciu žien, potom v Miestnu konferenciu pre spoločenské postavenie a aktivitu žien a v roku 2002 bol založený Spolok petrovských žien.

Od začiatku pôsobenia jednou z hlavných úloh Spolku petrovských žien bolo zachovanie zvykov a obyčají našich predkov. Keďže si uvedomili, že je to najúčinnejšie prostredníctvom národopisných výstav, počas dvoch decénií v Spolku petrovských žien nainštalovali zo 100 výstav — čo národopisných, čo príležitostných — k Vianociam, Veľkej noci, ku Dňu planéty Zeme, ku Dňu Petrovca, k Slovenským národným slávnostiam...
Mariena Stankovićová Kriváková, hudobná pedagogička, organizátorka kultúrneho života, dirigentka a muzikologička. Narodila sa v Belehrade 21. 9.1957. Základnú školu zakončila v Báčskom Petrovci a Strednú hudobnú školu Isidora Bajića v Novom Sade. Diplom v odbore Muzikológia získala na Hudobnej akadémii v Záhrebe v roku 1981. Niekoľko rokov pracovala na Hudobnej škole Petra Kranjčevića v Sriemskej Mitrovici, tiež v Hudobnej redakcii RTV Nový Sad a od roku 1989 do roku 2020 pôsobila na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Od 1. októbra roku 2020 je v dôchodku. Počas svojej práce viedla detský zbor, s ktorým získala viacero ocenení na festivaloch a súťažiach detských zborov Vojvodiny a Srbska. Je zakladateľkou niekoľkých kultúrnych podujatí v Obci Báčsky Petrovec. Jedným z najvýznamnejších je festival Spievajže si, spievaj, ktorý pretrváva už od roku 1993. Taktiež je zakladateľkou Komorného zboru Musica viva (zbor v rokoch u 1 2000 — 2010 pôsobil v rámci Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci a neskôr samostatne) a tiež zborového festivalu Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktorý pretrváva od roku 2008. Je spoluautorkou učebníc Hudobnej kultúry pre 3. až 8. ročník základnej školy.

Michal Babiak, docent na Katedre estetiky v Bratislave, literárny a hudobný kritik, režisér a dramaturg, sa narodil 14. decembra 1961 v Kulpíne, v slovenskej dolnozemskej rodine. Štúdium slovenčiny a postgraduálne štúdiá absolvoval na Filozofickej fakulte v Novom Sade.. V období rokov 1986–1991 pôsobil ako asistent na Katedre slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Po eskalácii vojnového násilia na území bývalej Juhoslávie, roku 1991 sa presťahoval s rodinou na Slovensko a hneď začal pôsobiť na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde nepretržite pôsobí aj teraz (ako docent na Katedre estetiky). Okrem toho pôsobil aj na iných pracoviskách: Krajanské múzeum, Ústav pre zahraničných Slovákov, Dom zahraničných Slovákov, redakcia časopisu Tvorba T, Národné divadelné centrum – všetko v Bratislave, Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici atď. Od roku 1998 pôsobí v profesionálnych divadlách ako režisér a dramaturg; režíroval v profesionálnych divadlách v Bratislave, Zvolene, v Košiciach, Žiline, Trnave, ako aj v Slovinsku, Chorvátsku a Srbsku. Od roku 2005 sa venuje aj opernej réžii. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh. Na Slovensku bol viackrát odmenený za svoju režijnú a teatrologickú činnosť, v rumunskom Nadlaku získal v roku 2014 Cenu Ondreja Štefanka za činnosť, ktorou výrazne a dlhodobo prispel k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu Pro Cultura Slovaca získal v roku 2018 za vedecko – výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za prínos v oblasti divadelného umenia, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Cenu Nového života za svoju literárnu tvorbu získal doteraz 4x, za roky 2004, 2007 a 2015 a najnovšie za rok 2020.

Ján Murtín dlho rokov sa venuje športu. Najprv bol hráčom a neskôr aj členom vedenia Futbalového klubu Budúcnosť z Hložian a trénerom pionierskeho kolektívu tohto klubu. V období 2004 – 2007 pracoval ako tréner prvého tímu. Je aj športovým dopisovateľom.

Združenie športových rybárov Ribolovac z Maglića je založené roku 2004. Stará sa o svoje prostredie a v spolupráci s miestnymi organizáciami z opustenej skládky utvorilo jazero, ktoré zarybňuje a na ktorom organizuje lov rýb a súťaže a osobitnú starostlivosť venúva pionierom.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články