MOMS Kulpín

Ako na voľby do NRSNM?

"Na budúci rok (2022) my, Slováci v Srbsku zvolíme si svojich predstaviteľov do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej: NRSNM), ktorá je zastupiteľským a najvyšším orgánom kultúrnej samosprávy našej menšiny. Toto samozrejme, prostredníctvom oprávnených navrhovateľov kandidátov t.j. predkladateľov kandidátnych listín do volebného procesu, ktorými môžu byť: 1) registrované slovenské politické strany, 2) združenia občanov zameraných na ochranu práv slovenskej menšiny a 3) skupiny voličov počítajúce aspoň 3 voličov zapísaných do osobitného zoznamu voličov slovenskej menšiny. Z tohto uhla osvetlíme postavenie Matice slovenskej v Srbsku (ďalej: MSS), ako najreprezentatívnejšej, najširšej občianskoprávnej spoločnosti priamo podchytávajúcej autentické záujmy, potreby našej menšiny - vo volebnom procese do NRSNM." Píše prof.Dr. Miroslav Vitéz

 

Ako na voľby do NRSNM?

 

NRSNM predstavuje formu inštitucionalizácie ústavného kolektívneho práva nás Slovákov v Srbsku samosprávne pôsobiť v oblastiach kultúry, vzdelávania, informovania a používania slovenského jazyka a písma v úradnom styku. V rámci tejto formy samosprávy - MSS, podobne ako aj iné oprávnené subjekty, môže významne a priamo prostredníctvom svojich členov, ovplyvňovať jej pôsobnosť. Uvádza prof.Dr. Miroslav Vitéz vo svojej analytickej štúdii, ktorú si možno prečítať TU:

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články