MOMS Kulpín

Zima s knihou v Petrovci

Včerajším večierkom na petrovskom gymnáziu sa zakončil tohtoročný v poradí už deviaty cyklus literárneho podujatia Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Zima s knihou. Riaditeľ SVC Vladimír Valentík na toto podujatie pozval nateraz najväčší počet hostí. Prezentovaná bola tvorba až piatich literátov: Annamárie Boldockej Grbićovej, Zdenky Valentovej Belićovej, Zorana Đerića, Miroslava Aleksića a dizertačná práca Samuela Koruniaka. Spoluorganizátormi Zimy s knihou boli Gymnázium Jána Kollára a Spolok petrovských žien. Večierok otvorili mladí hudobníci Lucija Stajićová, husle a Zoran Mitić, gitara, ktorí zahrali Beethovenovu Sonátu mesačného svitu. V programe účinkovali tiež Alena Pešková, Marta Pavčoková a Miroslav Babiak. Na úvod prítomných privítala riaditeľka gymnázia Jarmila Vrbovská.

 

Zima s knihou v Petrovci

 

Zima s knihou v Petrovci

 

Zima s knihou v Petrovci

 

Zima s knihou v Petrovci

 

Zima s knihou v Petrovci

 

Zima s knihou v Petrovci

 

Zima s knihou v Petrovci

 

Annamária Boldocká Grbićová hovorila o svojej prvotine Provinčný weltschmerz a o svojej hlbokej úcte k literatúre a pokore ktorú jej vštepili rodičia. Ako povedala, to bol závažný dôvod jej knižného debutu až teraz, keď už literárne dozrela a keď zaokrúhľuje životnú päťdesiatku. Zdenka Valentová Belićová hovorila o vlastnej tvorbe a viac o tej svojej prekladovej. Hosťami večierka boli tiež dvaja literáti z Nového Sadu, najnovšie ocenení prestížnymi cenami: Miroslav Aleksić Zmajovou cenou a Zoran Đerić Cenou Lazu Kostića. Zdenka Valentová Belićová, dobrá znalkyňa ich diela, keďže oboch prekladala do slovenčiny, urobila paralelu ich tvorby. Zoran Đerić má už dve knihy preložené do slovenčiny: Nové devínske elégie a Vlaky a tábory, ktorá hvorí o Holokauste a Miroslav Aleksić zbierku Chudorľavý čas. Dizertačnú prácu Dejiny spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov v medzivojnovom období Samuel Koruniak úspešne obhájil v roku 2017 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a vyšla vlani v spoluvydavateľstve SVC a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články