Šachový klub Kulpín

Preobrazenie Pána

Premenenie Pána alebo Preobrazenie, Преображенїе Господа Бога je jedným z dvanástich veľkých sviatkov v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa 19. augusta (resp. 6. augusta podľa juliánskeho kalendára ). Sviatok pripomína Ježišovo premenenie na vrchu Tábor. „Keď počuješ o Pánovom premenení, nemysli si, že zo seba zložil telo. Ono ostalo vo svojej podobe, veď počuješ o jeho tvári a odeve. On sa iba stal svetlejším, keď z neho trochu zažiarilo božstvo" (bl. Theofylakt). Teda, Premenenie neznamená potlačenie toho, čo je v nás ľudské, ale naopak, očistenie a správne osvetlenie, v ktorom plne vynikne jeho krása. Premenenie sa na kresťanskom Východe oslavuje od VII. storočia a na Západe od roku 1457, po veľkom víťazstve kresťanských vojsk nad Turkmi pri Belehrade v r. 1456. Sviatok sa slávi v čase, keď dozrievajú plody zeme. Podľa pranostík na Premenenie sa premieňa "hora a voda" ohlasujúc skorú jeseň, prestáva kúpanie na otvorených vodách a začína sa sezóna hrozna... Z Ochridského Prológu Sv. Nikolaja Velimiroviča Preobrazenie zo srbčiny preložil Pavel Ďurčok zo Zreňaninu.

 

Preobrazenie Pána

 

PREOBRAZENIE

Tam kde raz Izrael porazil Sisaru
Ráčilo sa tam aj Nebeskému Cáru
Na modlitby pôjsť a na nočné bdenia
By ukázal slávu Svojho Premenenia
I utvrdil vieru svojim prívržencom
V trvalé víťazstvo, Jeho jak Víťaza
A to božské svetlo zo Seba uvoľnil
Nim Tábor osvietil, hustý mrak rozohnal
Svetlosť čo v Sebe tak dlho zdržiaval
Od ktorej aj svetu po trochu rozdával
Lúčmi ho teraz už rozptýlil výdatne
Preradostné lúče, lúče potešenia
Človečnosti žiar dal, nebu objavenie
A zemi i ľudom Božiu spravodlivosť
Nech nebo uvidí svoje Zastúpenie
A nech zem spozná Božie Vykúpenie
/ Mt. 17; Mk. 9. 2-13; Lk. 9. 28/

 

https://orthodox.sk/preobrazenie-hospodinovo/

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články