Šachový klub Kulpín

Viac prostriedkov pre menšinové médiá

Pokrajinská tajomníčka pre kultúru, informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševićová dnes, na tradičnej novoročnej recepcii pre médiá vyhlásila, že za posledných tri a pol rokov, koľko uplynulo od konštituovania tejto pokrajinskej vlády, s médiami mali výnimočne korektnú spoluprácu. Zdôraznila, že priama a nepretržitá finančná podpora pre 22 novín vychádzajúcich v ôsmich menšinových jazykoch založených národnými radami národnostných menšín, sa zvýšili z niekdajších 15 na 70 miliónov dinárov. Tiež dodala, že zvýšili aj rozpočet na spolufinancovanie projektov z niekdajších 264 miliónov dinárov na 312 miliónov, čo svedčí o skutočnosti, že sa na území Vojvodiny osobitne dbá o 300 médiách, koľko je registrovaných na území Vojvodiny.

 

Viac prostriedkov pre menšinové médiá

 

Viac prostriedkov pre menšinové médiá

 

Viac prostriedkov pre menšinové médiá

 

Dragana Miloševićová tiež zdôraznila, že pokrajinská vláda médiám nezasahuje do politiky redigovania a prisľúbila, že sa o ne bude starať aj v budúcnosti. Podľa nej sa táto úroveň podpory spolufinancovania projektov zachová aj v nasledujúcom roku 2020.

„Musím zdôrazniť, že problém jediného denníka v srbskom jazyku – Dnevniku – bol vyriešený a noviny prežili," uviedla Dragana Miloševićová a s hrdosťou dodala, že nová budova Rádio televízie Vojvodina, ktorej výstavbu začalo práve toto zloženie pokrajinskej vlády – je dokončená v roku, v ktorom si pripomíname dvadsaťročnicu jej brutálneho zbúrania počas agresie NATO.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články