Šachový klub Kulpín

Popol na hlavách – znamenie začiatku pôstu

Dnes je Popolec, čiže Popolcová streda. Začína sa pôstna doba. „Posypanie hlavy popolom je symbolické gesto nového začiatku, " povedal na dnešnom pôstnom večierku v Kulpíne Sladjan Daniel Srdić, ev. farár cirkevného zboru z Jánošíka, ktorý na zborovú návštevu do Kulpína prišiel s predstaviteľmi CZ Hajdušica, kde je administrátorom cirkevného zboru. Vzácnych hostí a domácich viery v zborovej sieni privítal domáci kňaz Jaroslav Javorník. Po úvodnej pôstnej pesničke nasledovala priliehavá duchovná úvaha hosťujúceho kňaza, ktorý si za jej základ zvolil Matúšovo evanjelium: „Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach..." Po prednáške jednu pieseň zaspieval kulpínsky cirkevný spevokol.

 

Jaroslav Javorník privítal delegáciu CZ Hajdušica vedenú administrátorom tohto zboru Sladjanom Danielom Srdićom

 

Jaroslav Javorník privítal delegáciu CZ Hajdušica vedenú administrátorom tohto zboru Sladjanom Danielom Srdićom

 

Jaroslav Javorník privítal delegáciu CZ Hajdušica vedenú administrátorom tohto zboru Sladjanom Danielom Srdićom

 

Jaroslav Javorník privítal delegáciu CZ Hajdušica vedenú administrátorom tohto zboru Sladjanom Danielom Srdićom

 

Jaroslav Javorník privítal delegáciu CZ Hajdušica vedenú administrátorom tohto zboru Sladjanom Danielom Srdićom

 

Sladjan Daniel Srdić ozrejmil, že s popolom súvisí nový život, na vyhorenisku sa znovu stavia. To nové, krajšie, prospešnejšie vzniká vtedy, keď človek pochopí, že život musí ísť ďalej. Kresťan práve preto robí všetko: rozmýšľa, koná, neuspokojí sa s menším, ale túži po veľkých ideáloch. „Uvedomujeme si, že živá túžba po Bohu nás uchráni pred priemernosťou a konformizmom...Časté stretnutia s Kristom v pôstnom čase v modlitbe, pôste, almužne obohatia náš duchovný život novým svetlom a usmernia nás na cestu za Kristom ako jeho svedkov," zdôraznil pán farár Srdić, ozrejmujúc, že nejde iba o pôst telesný, ale aj o ten duchovný ..."V čase liturgického pôstu sa spájame mnohí a tak zjednotení duchovne i fyzicky na modlitbách dokážeme premôcť seba a povzbudiť inšpirovať k zmene aj iných."

 

Popol na hlavách – znamenie začiatku pôstu

 

Popol na hlavách – znamenie začiatku pôstu

 

Popol na hlavách – znamenie začiatku pôstu

 

Popol na hlavách – znamenie začiatku pôstu

 

Popol na hlavách – znamenie začiatku pôstu

 

Popolcová streda alebo aj Škaredá streda – je to deň keď sa „pochováva basa", hudba teda utíchne a do Veľkej noci sa zábavy a karnevaly, a ani sobáše nemajú organizovať. Pre kresťanov sa dnešným dňom začína pôst, ktorý je prípravným obdobím pred Veľkou nocou a trvá 40 dní. Avšak, zmyslom tejto doby nie je predovšetkým striedmosť v jedle, ale rovnako tak aj duševná očista a pokánie. Po „veľkom upratovaní" nášho vnútra, posilnení a čistí môžeme začať nový životný cyklus.

Veľkou nocou a ožívaním Ježiša a teda aj nás, vstupujeme do ďalšej životnej fázy. V tomto roku to bude 12. apríla, keď sa Veľkonočnou nedeľou začnú sviatky jari a znova začnú radovánky. Predtým však treba prejsť dobou ticha, pokoja, načúvať svojmu svedomiu a vnútornému volaniu.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články