Spolok žien

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

V slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci 4. mája prebiehalo 63. Literárne snemovanie. Venované bolo 70-ročnému mesačníku pre literatúru a kultúru Nový život, ktorý je spolu so Slovenským vydavateľským centrom organizátorom tohto podujatia, ako i životným jubileám Viery Benkovej (80), Michala Harpáňa (75), Víťazoslava Hronca (75), Jozefa Klátika (70), Miroslava Bielika (70) a Vladimíra Valentíka (60). Úvodom sa prihovorila Zdenka Valentová Belićová, šéfredaktorka Nového života a účastníkov pozdravila i Anna Medveďová, riaditeľka gymnázia, Libuša Lakatošová, predsedníčka NRSNM a Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM. V prvej časti snemovania udelili Cenu Nového života za rok 2018, ktorú tentoraz získala Zdenka Valentová Belićová za cyklus básní Éterizácia uverejnený v Novom živote č. 5 – 6, 2018.

 

Laureátka Zdenka Valentová Belićová

 

Laureátka Zdenka Valentová Belićová

 

Jubilanti M. Harpáň, V. Benková, M. Bielik, V. Hronec

 

Jubilanti M. Harpáň, V. Benková, M. Bielik, V. Hronec

 

Jubilanti V. Valentík a J. Klátik

 

Jubilanti V. Valentík a J. Klátik

 

Komisia na udelenie Ceny Nového života pracovala v zložení Michal Harpáň, Mária Kotvášová Jonášová a Marta Pavčoková, predsedníčka, ktorá zdôvodnenie aj prečítala. "Po prečítaní cyklu básní nemožno sa vyhnúť dojmu, že autorka poéziu chápe ako nadpozemskú, teda ako niečo, čo nepatrí všetkým, je to vec elitistická a patrí iba uvedomelým," – uvádza sa v správe komisie, ktorú si možno prečítať TU:

 

 

Cesta do éteru Zdenky Valentovej Belićovej

Zobudím sa ráno
a zistím, že ma niet.
Cez puklinu na hltane
ako freón
vyprchalo
všetko,
okrem skôrnatenej bolesti.

Tadiaľ si duša našla cestu
Do éteru.

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

Laureátka tohtoročnej Ceny Nového života a jeho aktuálna šéfredaktorka Zdenka Valentová Belićová priblížila dejiny tohto nášho sedemdesiatročného literárneho časopisu a informovala prítomných o jeho elektronických vydaniach. V nich si najnovšie možno zalistovať na webovej stránke www.novyzivot.net.

Nasledovali príhovory jubilantov. Osemdesiatnička Viera Benková prečítala svoju Aprílovú úvahu a jej Recept na dlhoveký poetický život...

V mozgovom mlynčeku pomeľte všetky svoje básne ktoré ste napísali keď ste nemali „rozum" a písali ich ako ľúbostné listy...

Každý kto vám radí, čo a ako máte písať, na radu rýchlo zabudnite, ten čo vám toto „dobromyseľne" radí – bojí sa konkurencie!

Keď sa nad vašim dielkom literárni kritici v mienke nezhodnú, jedni ho pohania a druhí pochvália, nepodnikajte nič, vaše dielko má dušu, radšej si sadnite pod rozkvitnutý strom a velebte krásu života, aby vás uchránil pred prázdnotou ducha!

Ak sa z vašej spisovateľskej „ničnerobiacej práci" ľudia posmievajú (lepšie povedané za chrbtom uškŕňajú), vybrali ste sa na schodnú ale osamelú cestu, tak prečo sa sťažovať!?

Ak vás v jubilejných rokoch velebia, vedzte, že mnohí začínajúci autori by vás už najradšej videli celkom za uzavretými dverami neba...pochváľte však ich snahu písať a básniť, hneď vás posadia na velebný trón!
Ak vás poézia raz zradí a obráti vám chrbát, vedzte že možno i preto, lebo ste ju pred svetom a kritikmi príliš povýšili na neviestku! Skúste to so sebou – možno sa dozviete ako je to!

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

Prof. Dr. Michal Harpáň, Dr.h.c., hovoril o svojej pedagogickej práci so študentmi a svojom kapitálnom diele Teória literatúry, ktoré vyšlo v piatich vydaniach. Témou referátu Víťazoslava Hronca bola Veľkí a malí básnici. Predsedu Spolku slovenských spisovateľov z Bratislavy Dr. Miroslava Bielika, jediného zahraničného jubilanta, si organizátori a účastníci podujatia osobitne uctili, keďže roky nezištne rozvíja medzinárodnú spoluprácu spisovateľov a v rámci nej aj spoluprácu spisovateľských združení a literátov zo Srbska a Slovenska. Miroslav Bielik na včerajšom snemovaní našim jubilantom odovzdal Čestné pocty Spolku slovenských spisovateľov.

V pokračovaní odzneli referáty venované jubilantom:

- Prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.: Deviatkové vektory kultúrnej pamäti 1939 (Viera Benková), 1949 (Jozef Klátik), 1959 (Vladimír Valentík) a súvislosti (1919 Gymnáziu, 1949 Nový život a i

- Prof. Dr. Zoran Đerić: Srbská literatúra na stránkach Nového života v 21. storočí

- Ma Vladimíra Dorčová Valtnerová: Nový život digitálnej doby

- Miroslav Kaveždi - Vedecká komunikácia časopisu Nový život v roku 2018 (prečítala Viera Dorčová Babiaková)

- Katarína Melegová Melichová: Príspevok o Vierke Benkovej

- Doc. Dr. Zuzana Čižíková – Obrady, rituály a mýty v poézii Viery Benkovej

- Prof. PhDr. Etela Farkašová, PhD: Pokus o poetický portrét Viery Benkovej (prečítala Katarína Pucovská)

- Daniel Pixiades: Chrám (báseň venovaná Vierke (prečítala Katarína Pucovská)

- Martin Prebudila: Neskutočné skutky a skutočnosti majstra Miroslava Bielika

- Viera Benkova – Lyrická esej o Mirovi Bielikovi

- Doc. Dr. Marína Šimáková Speváková: Príspevok k jubilantom

- Dr. Zuzana Týrová: O Viťovi Hroncovi trochu inak...

- Martin Prebudila: Mytologický fénix nie len na obrazoch, ale aj v živote maliara a básnika Jozefa Klátika – k životnej sedemdesiatke

- Ladislav Čáni: Spiritus movens

- Martin Prebudila: Vali – templár, rytier kultúry a ochranca kultúrneho života vojvodinských Slovákov

- Mgr. Samuel Koruniak, PhD.: Jazykovedné práce v časopise Nový život na prelome dvoch tisícročí (zaslal príspevok)

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

63. Literárne snemovanie v znamení jubileí

 

S úsmevmi a peknými želaniami do 64. Literárneho snemovania! Ešte prechádzka popod lipy nášho storočného gymnázia a odchod do susednej reštaurácie Aróma. Najstaršia účastníčka, prvá dáma vojvodinskej poézie, sadá na svojho motorového „tátoša"...

Nech ten úsmev na tvári trvá a pozitívna energia nevysychá!

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

-1 #1 Nech sa nám daríMiroslav Benka 2019-05-06 23:50
Gratulujem jubilantom a organizátorom.
Nach sa nam dari do budúcna! Srdečne,
Miroslav Benka
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články