Jubileá v Kysáči

Pred desaťročím, 18. novembra 2010, si MOMS Kysáč pripomenul 20. výročie založenia obnovenej miestnej matičnej organizácie a pri tej príležitosti slávnostne otvorili obnovený Slovenský národný dom (SND), ktorý sa dostal pod správu MOMS Kysáč. Po asi dvadsiatich dňoch, 10. decembra 2010, v uvedenom objekte založili aj Galériu SND. V deň založenia slávnostne otvorili aj prvé Bienále akademických výtvarných a úžitkových umelcov žijúcich alebo pochádzajúcich z Kysáča. Mali na ňom čo predstaviť, keďže Kysáč patrí medzi tie osady, ktoré majú vzhľadom na počet občanov nadpriemerný počet školených výtvarníkov. Už na prvom podujatí svoje diela vystavovalo až 13 autorov, kysáčskych akademicky školených výtvarných umelcov a členov profesionálnych výtvarníckych združení. Kysáčania sú známi tiež podľa dobrých spevákov. Koncom novembra v tejto našej dedine oslávili aj 60 rokov činnosti speváckych skupín KC Kysáč. K jubileám blahoželáme!

 

Jubileá v Kysáči

 

Jubileá v Kysáči

 

Na sklonku tohto roka, 29. novembra 2020, si Kysáčania, v tieni koronavírusu a bez prítomnosti publika, pripomenuli 60 rokov činnosti speváckych skupín KC Kysáč. K jubileu gratulujeme nahrávkou piesne Kysáčska, predvedenou v Slovenskom národnom dome v roku 2019.

 

 

Pred desaťročím 20. 11. 2010 slávnostné otvorenie Slovenského národného domu v Kysáči, s bohatým kultúrno-umeleckým programom a nainštalovanou výstavou insitného maliara Jána Bačúra z Padiny, zaznamenal Ondrej Srnka.

 

 

Čoskoro po otvorení Slovenského národného domu vznikla aj Galéria SND a prvé kysáčske bienále. Viac o ňom TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/2943-v-kysai-zaloena-galeria-snd. Od roku 2010 Galéria SND pravidelne pre svojich spoluobčanov pripravuje prezentáciu diel vizuálneho umenia. V tomto roku 19. septembra 2020 usporiadala 6. Bienále, na ktorom predstavili najnovšie umelecké práce kysáčskych umelcov. Viac TU:

 

 

Katarína Pucovská