Na nový rok

Bože, v tomto roku novom
posilňuj nás svojím slovom,
veď nás, chráň nás, žehnaj z lásky
a tak uľav život ťažký...!
Žehnaj srdciam čo Ťa znajú
a k Tebe sa uchádzajú:
v príbytku ich sám buď hosťom
a prizdob ho viery skvostom!
Daj zdravia a k práci sily
i radosti, Pane milý...

Týmto úryvkom z básne Na nový rok Martina Rázusa, ktorý je skutočnou modlitbou, chceme sa s bázňou, ale zároveň aj s optimistickou nádejou zahľadieť do prichádzajúceho roka.

 

Dnešné zábery takmer pustého Nového Sadu

 

Dnešné zábery takmer pustého Nového Sadu

 

V túto silvestrovskú daždivú noc vyprevádzame odchádzajúci rok v tichosti a vo väčšine prípadov aj s akousi úľavou – nech sa on čo skôr ukončí a nech sa začne nová kapitola nášho života. A nech je ona úplne iná a omnoho priaznivejšia. Aby sme si v prichádzajúcom roku odstup udržiavali len od zlého a nie od seba navzájom.

V Srbsku sa v dnešnú noc neorganizuje žiadne silvestrovanie a zakázané sú aj reprízy novoročnej noci. Krízový štáb prijal totiž rozhodnutie, ktorým vláda potvrdila, že sa nebude konať žiadne organizované vítanie nového roka alebo repríza. Reštaurácie a kaviarne môžu byť otvorené do 18.h a predajne s potravinami do 20.hodiny. Každé zhromaždenie viac ako piatich ľudí je riskantné a mohlo by viesť k tomu, že prichádzajúci rok začneme s upozorneniami o zhoršení epidemiologickej situácie, – konštatuje imunológ a člen krízového štábu Srdja Janković.

Poukazuje na to, že rešpektovaním predpísaných opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu v Srbsku a vítaním Nového roka v najužšom kruhu rodiny, môžeme pozitívne ovplyvniť uvoľnenie nepriaznivej situácie, ktorej koniec sa ešte ani zďaleka nečrtá.

Nový začiatok vždy budí novú nádej.

 

Katarína Pucovská