Spolok žien

Deň Nového Sadu

Nový Sad, Neoplanta, Neusatz, Újvidék... bol založený pred 327 rokmi, v roku 1694. Avšak, za Deň Nového Sadu je zvolený 1. február na počesť pamiatky na rovnaký deň z roku 1748 keď cisárovná Mária Terézia udelila Novému Sadu štatút slobodného kráľovského mesta v rámci Habsburskej monarchie. Vtedy mesto bolo i pomenované dnešným menom. Bolo to teda pred 273. rokmi, tri roky po tom, ako Slováci osídlili Petrovec a tri roky po tom ako známa hercegovská šľachtická rodina Stratimirovićovcov dostala roku 1745 od Márie Terézie pustatinu Kulpín. Slováci do Nového Sadu prišli v rámci druhotnej kolonizácie v roku 1770 a to z Petrovca, Hložian, Pivnice, Kysáča... Podľa údajov z roku 1857, v Novom Sade vtedy žilo 343 Slovákov a podľa sčítania z roku 2011 v Novom Sade v súčasnosti žije 1.780 (0,71%) Slovákov.

 

Deň Nového Sadu

 

Deň Nového Sadu

 

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 Nový Sad (bez priľahlých sídlisk) má 250.439 obyvateľov a percentuálne zloženie obyvateľstva je asi takéto: Srbi 78%, Maďari 4% Čiernohorci, Rómovia a Chorváti okolo 1,3% a Juhoslovania, Slováci a Rusíni necelé 1%. V meste Nový Sad v úradnom použití je srbský, maďarský, slovenský a rusínsky jazyk.

 

Mapa Nového Sadu z roku 1745, na ktorej je ešte Nový Sad označený pod menom Ratzen Stadt, čiže Rácke mesto (Wikipedia)

 

Mapa Nového Sadu z roku 1745, na ktorej je ešte Nový Sad označený pod menom Ratzen Stadt, čiže Rácke mesto (Wikipedia)

 

Mária Terézia 1. februára 1748 vydala edikt, v ktorom sa uvádza: „My, Mária Terézia, z Božej milosti rímska cisárovná, a kráľovná Uhorska, Čiech, Dalmácie, Chorvátska, Slavónie, Ramy, Srbska, Galície, Lombardie ...dávame hlasom tohto listu na známosť všetkým, ktorých sa týka, nech to toľkokrát spomínané petrovaradínske kamenné mesto, ležiace na druhej strane Dunaja v báčskej župe na pôde Sajlovo, silou našej kráľovskej moci a povesti z driev uvedených dôvodov urobíme svojím slobodným kráľovským mestom nášho kráľovstva Uhorska a našich zdedených krajín, rušiac mu doterajšie meno Petrovaradínske šiance, a považujeme za dobré, aby sa do budúca volalo a aby mu názov bolo Neoplanta, po maďarsky Uj-Videgh, po nemecky Ney-Satz, srbský Novi Sad a bulharsky Mlada Loza."

 

Pohľad zo sriemskej strany na súčasný Nový Sad a na poslednej fotografii Petrovaradínska pevnosť

 

Pohľad zo sriemskej strany na súčasný Nový Sad a na poslednej fotografii Petrovaradínska pevnosť

 

Pohľad zo sriemskej strany na súčasný Nový Sad a na poslednej fotografii Petrovaradínska pevnosť

 

Pohľad zo sriemskej strany na súčasný Nový Sad a na poslednej fotografii Petrovaradínska pevnosť

 

Pohľad zo sriemskej strany na súčasný Nový Sad a na poslednej fotografii Petrovaradínska pevnosť

 

Pohľad zo sriemskej strany na súčasný Nový Sad a na poslednej fotografii Petrovaradínska pevnosť

 

Pohľad zo sriemskej strany na súčasný Nový Sad a na poslednej fotografii Petrovaradínska pevnosť

 

Pohľad zo sriemskej strany na súčasný Nový Sad a na poslednej fotografii Petrovaradínska pevnosť

 

Pri príležitosti narodenín Nového Sadu zajtra si Februárovú cenu mesta prevezme prof.Dr. Vladimir Petrović, riaditeľ Ústavu verejného zdravia vo Vojvodine. „Profesor Petrović je za svoju prácu, vedeckú, lekársku, výskumnú a vzdelávaciu činnosť hodný najdôležitejšieho mestského ocenenia. Je to tiež veľké poďakovanie všetkým lekárom a zdravotníckym pracovníkom a všetkým ľuďom, ktorí sú zamestnaní vo všetkých zdravotníckych zariadeniach," vyhlásil dnes primátor Nového Sadu Miloš Vučević a dodal, že laureátmi ceny mesta sa stanú aj všetky zajtra narodené bábätká, ktoré na privítanie dostanú gratuláciu a šek na 200 tisíc dinárov.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

0 #1 RE: Deň Nového SaduFrantišek 2021-02-01 12:34
Bravo, Paľko ! ! ! Buď pozdravený !
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články