Spolok žien

XXV. Jarné nôty

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v sobotu 26. júna 2021 prebiehal XXV. Festival vážnej hudby Jarné nôty. Jubilejný festivalový ročník zhromaždil pozoruhodný počet účastníkov, milovníkov vážnej hudby a oficiálnych hostí. Každé vystúpenie predstavovalo svojrázny umelecký zážitk a účinkujúce mladé talenty nám aj tentoraz potvrdili, že vieme a chceme hudbu pestovať na vysokej úrovni. Potvrdením kvalitnej práce s mladými hudobníkmi bola práve v ten deň usporiadaná aj republiková súťaž žiackych orchestrov, na ktorej vystúpili aj dva naše orchestre a to zo Selenče a Kovačice. Orchestrík ZŠ Jána Kollára zo Selenče na 21. republikovej súťaži orchestrov základných a základných hudobných škôl Srbska v Sriemskych Karlovciach získal maximálny počet bodov – 100 a tým sa stal laureátom súťaže a Orchester ZŠ Mladých pokolení z Kovačice získal 98 bodov a tiež potvrdil vysokú kvalitu prednesu. Organizátorom podujatia Jarné nôty bol MOMS Petrovec a jeho predsedníčka Katarína Melegová Melichová a festival otvoril mladý pianista Marek Stupavský.

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

Program:

1. Orchester ZŠ Mladých pokolení, Kovačica, dirigent Pavel Tomáš ml.
- Zmes slovenských ľudových piesní
- Frank Sinatra: Strangers In The Nágf
- Jerome Kern: Mississtppi
- Johan Sebastian Bach: úryvok z Kantáty o dedine

2. Lucia Válovcová, husle, prvý ročník ZHŠ Jovana Bandura v Pančeve
- Shinichi Suzuki: Allegro

3. Matej Gagulić, fľauta, druhý ročník ZHŠ Josipa Slavenského v Novom Sade
- Emil Kronke: Momento giocoso
Klavírny sprievod: Sofija Stojanac

4. Emília Tárnociová, klavír, tretí ročník ZHŠ Josipa Slavenského v Novom Sade
- Roy Bennett: Suzy Snowflake

5. Lea Šimová, klavír, tretí ročník ZHŠ Josipa Slavenského v Novom Sade
- Johann Sebastian Bach: Malé prelúdium G-moll
- Friedrich Kuhlau: Sonatina, op. 55, č. 3

6. Orchestrík ZŠ Jána Kollára a Komorného zboru Zvony, Selenča, dirigent Juraj Súdi st.
- Danilo Danilović – Saša Petrović: Salaš u malom ritu
- Giuseppe Verdi: Traviata — Prípitok
- Djordje Balašević: Neki novi klinci
- Zmes slovenských ľudových piesní

7. Katarína Válovcová: husle, štvrtý ročník ZHŠ Jovana Bandura v Pančeve
- Striga

8. Marek Škabla, husle, piaty ročník ZHŠ Stevana Hristića v Báčskej Palanke
- Nikolaj Petrovič Rakov: Prechádzka
Klavírny sprievod: Juraj Súdi st.

9. Ksenija Vujačićová, klavír, piaty ročník ZHŠ Josipa Slavenského v Novom Sade
- Dmitrij Borisovič Kabalevskij: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

10. Marta Milašinovićová, flauta, piaty ročník ZHŠ Josipa Slavenského v Novom Sade
- Frédéric Chopin: Variácie na tému Rossiniho
Klavírny sprievod: Sofija Stojanac

11. Jasmina Polačeková, flauta, deviaty ročník Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku
- Johann Sebastian Bach: Jesus Bleibet Meine Freude

12. Anna Havranová, gitara, Akadémia umenia v Novom Sade
- Joaguín Turina: I. veta D-moll Sonáty

13. Juraj Súdi ml., husle, tretí ročník Akadémia umení v Banskej Bystrici
- Antonín Dvořák: Sonáta G dur op. 100, prvá časť
Klavírny sprievod: Stefan Pankalujić

14. Marek Stupavský, klavír, Akadémia umenia v Novom Sade
- Franz Schubert: Sonáta A-dur

15, Katarína Kalmárová, speváčka, Pančevo, Vojlovica
- Antonín Dvořák: Pieseň Rusalky o mesiačku z opery Rusalka
- Emmerich Kálmán: Vo vysokých horách z operety Čardášová princezná
Klavírny sprievod: Vladimír Kováč

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

XXV. Jarné nôty

 

Mladých hudobníkov na úvod pozdravila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová. Keďže išlo o jubilejný 25. festivalový ročník na video bime sa paralelne s programom premietali zábery z doterajších festivalových edícií. Prítomní tak mali možnosť zaspomínať si na predošlé ročníky a presvedčiť sa o veľkom počte našich mladých hudobníkov, z ktorých sa nejeden hudbou už v dospelosti zaoberá aj profesionálne. No neraz práve zábery z video bimu odpútavali pozornosť a rušivo pôsobili na celkový dojem prednesu.

Program moderovala Viera Dorčová Babiaková.

 

 

Djordje Balašević - Neki novi klinci, Ochestrík ZŠ Jána Kollára a Komorného zboru Zvony, Selenča, diriguje Juraj Súdi st.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články